Συντονιστική Επιτροπή (πρώην) Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διαθεσιμότητα – Συνεχίζεται ο εμπαιγμός μας από το Υπουργείο Παιδείας


Ο Υπουργός Παιδείας κρύβεται πίσω από διοικητικές “διεκπεραιώσεις” των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου του,
ενώ στους εργαζόμενους του Υπουργείου Υγείας, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το αρ.16 του Ν.4238/2014, επιστρέφονται τα παρακρατηθέντα της διαθεσιμότητας!

ΕΓΚΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Σε αντίθεση με το παραπάνω:

Η ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ απαντά με έγγραφό της ότι “δεν προκύπτει ευθύνη της υπηρεσίας” για την παρακράτηση των αποδοχών της διαθεσιμότητας στους εκπαιδευτικούς.

Προφανώς το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το αρ. 82 του Ν. 4171/2013, δεν εμπίπτουν στη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4471/2017, ενώ το Υπουργείο Υγείας επιστρέφει με το νόμο αυτό, τα παρακρατηθέντα της διαθεσιμότητας στους εργαζόμενους του, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το αρ.16 του Ν.4238/2014!!

Στο πλαίσιο της κοινωνικής και πολιτικής εντιμότητας, θα ήταν προτιμότερο να τεθεί -εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας- ανοικτά στο δημόσιο διάλογο, η πολιτική βούληση για την “επιλεκτική” εφαρμογή του νόμου ….. σε όποιους “βολεύει” και όχι ισότιμα σε όλους τους εργαζόμενους!!

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ