Παράταση θα δώσει ο ΕΦΚΑ  σε περίπου 15.000 που εργάζονταν πριν από το 2016, προκειμένου να σπεύσουν να δηλώσουν χειρόγραφα την απασχόλησή τους.

Τσουχτερά πρόστιμα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληξε στις 28 Φεβρουαρίου και αν δεν υποβάλουν τις επόμενες ημέρες αίτηση θα έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα που φθάνουν έως και 12 συντάξεις, κύριες και επικουρικές.

Η υποβολή νέας δήλωσης είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από το εάν στο παρελθόν ο συνταξιούχος είχε ξαναδηλώσει την απασχόλησή του.

Να σημειωθεί ότι από την 1η Μαρτίου άλλαξε και το ευνοϊκό καθεστώς των περικοπών για τους εν λόγω συνταξιούχους οι οποίοι θα υπαχθούν στη γενικότερη διάταξη που προβλέπει περικοπή της σύνταξης κατά 30%.

Οι συνταξιούχοι που απασχολούνταν έχοντας την ιδιότητα αυτή πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (13-5-2016) δεν υπέστησαν τις επιπτώσεις της μείωσης της σύνταξης, κατ’ αρχάς κατά 60% και από τον Μάρτιο του 2020 κατά 30%. Για αυτούς, ο νόμος όριζε ότι η σύνταξή τους περικοπτόταν κατά 70%, για ποσά από 1.000 ευρώ και άνω.

Δ. Μπούρλος: Υποχρέωση δήλωσης απασχόλησης

Όπως επισημαίνει σε άρθρο του στο Ημερησία, ο εργατολόγος κ. Δημήτρης Μπούρλος: «Η κατηγορία αυτή, σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, εφόσον συνεχίζουν και μετά την 1-3-2022, θα υποστούν μείωση τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική τους σύνταξη. Αυτό βεβαίως το γνωρίζουν όσοι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Εκείνο που δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό είναι ότι οι συνταξιούχοι αυτοί καθώς και όλοι οι άλλοι απασχολούμενοι συνταξιούχοι, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2021, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν την απασχόληση ή αυταπασχόλησή τους αυτή στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, μέχρι την ενεργοποίηση μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής που προβλέπεται να δημιουργηθεί, σύμφωνα με την ίδια υπουργική απόφαση.

Η παράλειψη ή η μη συμμόρφωση προς την υποχρέωση αυτή συνεπάγεται βαρύτατες συνέπειες για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, αφού αν διαπιστωθεί η μη υποβολή της σχετικής δήλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος 12 μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων του παραβάτη.

Μάλιστα, για τη μεν κύρια σύνταξη προβλέπεται αποπληρωμή με παρακράτηση του 1/4 της μηνιαίας σύνταξης, για τη δε επικουρική, με συμψηφισμό με τις δικαιούμενες επικουρικές».