Οι στα τέλη Ιανουαρίου. Η αύξηση μετράει από 1η Ιανουαρίου 2023, ωστόσο οι .

Έτσι, στα τέλη Ιανουαρίου θα πληρωθεί διπλή αύξηση σε 1,72 εκατ. συνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά (ή έχουν μικρή προσωπική διαφορά) και δικαιούνται να δουν καθαρή αύξηση στην τσέπη.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι:

Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά
Συνταξιούχοι με μικρή προσωπική διαφορά που θα εξαλειφθεί από την αύξηση των συντάξεων
Συνταξιούχοι με αρνητική προσωπική διαφορά

Στα τέλη Ιανουαρίου και πιθανότατα από 23 έως 27 Ιανουαρίου θα λάβουν διπλή αύξηση:

Αύξηση 7,75% στη σύνταξη Φεβρουαρίου
Αναδρομικά ενός μήνα για την αύξηση Ιανουαρίου.

Για παράδειγμα 1:

Σύνταξη έως 31.12.2022 Σύνταξη από 01.01.2023
Εθνική σύνταξη  384€ *7,75% = 413,76€
Ανταποδοτική σύνταξη 616€ *7,75% = 663,74€
Μικτό προ κρατήσεων 1000€ *7,75% = 1.077,50€
Εισφορά Υγείας -60€ -64,65€
Καθαρό προ φόρου 940€ 1.012,85€

Ο εν λόγω συνταξιούχος δικαιούται αύξηση 72 ευρώ το μήνα προ φόρου

Στα τέλη Ιανουαρίου θα λάβει:

  • Σύνταξη 1.012,85€ για τον Φεβρουάριο
  • Αναδρομικά 72€ για τον Ιανουάριο 
  • ΣΥΝΟΛΟ: 1.084,85€
  • Από τον Φεβρουάριο η σύνταξη του θα επιστρέψει στα 1.012,85€

Για παράδειγμα 2:

Έστω συνταξιούχος με μικρή προσωπική διαφορά:

Παλαιό ποσό (προ νόμου Κατρούγκαλου) Νέο ποσό (επανυπολογισμος) Αυξημένο ποσό (από 1/1/2023)
Εθνική 330,24 355,83
Ανταποδοτική 246,86 265,99
Σύνολο Μικτών 589,06 577,10 621,82
Κράτηση Υγείας 35,34 34,63 37,31
Καθαρό προ φόρου 553,72 542,47 584,51
Καθαρή αύξηση 2023 42,04
Θετική Π.Δ. 11,25 0

Ο εν λόγω συνταξιούχος δικαιούται αύξηση 30,79 ευρώ το μήνα προ φόρου

Στα τέλη Ιανουαρίου θα λάβει:

  • Σύνταξη 584,51€ για τον Φεβρουάριο
  • Αναδρομικά 42,04€ για τον Ιανουάριο 
  • ΣΥΝΟΛΟ: 626,55€
  • Από τον Φεβρουάριο η σύνταξη του θα επιστρέψει στα 584,51€

Για παράδειγμα 3:

Έστω συνταξιούχος με αρνητική προσωπική διαφορά από το νόμο Κατρούγκαλου. Ο εν λόγω συνταξιούχος έλαβε στην πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου που πραγματοποιήθηκε πριν τα Χριστούγεννα την 5η και τελευταία δόση από την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου (194,06 ευρώ). Συνεπώς είδε αυξημένη την σύνταξη του τον Δεκέμβριο κατά 38,81 ευρώ συγκριτικά με τον Νοέμβριο (η 5η δόση της αύξησης Κατρούγκαλου που ολοκληρώνεται το 2023).

Πληρώθηκε τον Δεκέμβριο 1.264,48 καθαρό ποσό έναντι 1.225,66 ευρώ τον Νοέμβριο.

Από τον Ιανουάριο η σύνταξη του αυξάνεται κατά 97,99 ευρώ επιπλέον και πλέον θα λαμβάνει 1.362,47 ευρώ καθαρά.

Παλαιό ποσό (προ νόμου Κατρούγκαλου) Νέο ποσό (επανυπολογισμος) Αυξημένο ποσό (από 1/1/2023)
Εθνική 384 413,76
Ανταποδοτική 1.062,44 1.144,78
Σύνολο Μικτών  1.354,23 1.446,44 1.558,54
ΕΑΣ (ν.3863/2010, ν.3865/2010) 40,63 101,25 109,10
ν. 4024/2011 22,72
ν. 4051/2012 25,62
ν. 4093/2012 126,52
Κράτηση Υγείας 68,32 80,71 86,97
Καθαρό προ φόρου 1.070,42 1.264,48 1.362,47
Καθαρή αύξηση 2023 97,99
Αρνητική Π.Δ.  194,06

Ο εν λόγω συνταξιούχος δικαιούται αύξηση 97,99 ευρώ το μήνα προ φόρου

Στα τέλη Ιανουαρίου θα λάβει:

Σύνταξη 1.362,47€ για τον Φεβρουάριο
Αναδρομικά 97,99€ για τον Ιανουάριο
ΣΥΝΟΛΟ: 1.460.46€
Από τον Φεβρουάριο η σύνταξη του θα επιστρέψει στα 1.362,47€

Η σύνταξη από τον Φεβρουάριο

Από τον Φεβρουάριο η σύνταξη των εν λόγω δικαιούχων θα επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα, δηλαδή στα επίπεδα της αυξημένης παροχής κατά 7,75%.