: Ποιοί συνταξιούχοι θα λάβουν τριπλή αύξηση από την 1η Ιανουαρίου 2023. Νέο  τριπλό πλέγμα παρεμβάσεων ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Η αύξηση θα γίνει με την κατάργηση της . Οι συντάξεις θα έχουν προοπτική αύξησης έως 5% και τη διατήρηση των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης που ισχύουν στις κύριες ανταποδοτικές συντάξεις σε όσους έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη.

έως 5%: Υστερα από 12 χρόνια απωλειών ξεπαγώνουν από το 2023 όλες οι . Σύμφωνα με τον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση) από 1ης Ιανουαρίου 2023 θα δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις ίσες με το 50% της μεταβολής του ΑΕΠ και επίσης 50% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (τιμάριθμος). Αυτό σημαίνει ότι αν το ΑΕΠ αυξηθεί το 2022 κατά 4% και ο ΔΤΚ αυξηθεί κατά 6%, τότε η αύξηση στις συντάξεις θα είναι 5% (2%+3%). Η συνολική αύξηση που θα προκύψει δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερη του πληθωρισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον εργατολόγο Δημήτρη Μπούρλο κάποιοι δεν θα λάβουν την αύξηση στο τελικό ποσό της σύνταξής τους. Συγκεκριμένα, αύξηση δεν θα λάβουν οι συνταξιούχοι που μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους – σύμφωνα με τους νόμους Κατρούγκαλου και Βρούτση – είχαν τη λεγόμενη προσωπική διαφορά. Δηλαδή ελάμβαναν υψηλότερο ποσό σύνταξης από αυτήν που προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους.

Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης: Εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι (και δημόσιοι υπάλληλοι) με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα δουν το 2023 τις μηνιαίες αποδοχές τους να αυξάνονται, λόγω της κατάργησης των μηνιαίων κρατήσεων της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Νέα ποσοστά αναπλήρωσης: Με τον νόμο Βρούτση αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Αυτό οδηγεί σε ονομαστικές-πραγματικές αυξήσεις κυρίως στις νέες κύριες συντάξεις (όσων έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης), δηλαδή για εκείνες τις οποίες αιτήθηκαν οι συνταξιούχοι μετά τη 12η Μαΐου 2016. Οι αυξήσεις των ανταποδοτικών κύριων συντάξεων είναι έως 11,8%. Σε ευρώ αυτό σημαίνει ότι η αύξηση κινείται από 12 ευρώ για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν με 30,1 έτη ασφάλισης έως και 252 ευρώ για όσους έχουν 40 έτη ασφαλιστικού βίου. Επίσης, οδηγεί σε λογιστική αύξηση παλιές συντάξεις (όσων έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης), αλλά όχι σε ονομαστική, καθώς οι καταβαλλόμενες αυτές συντάξεις παραμένουν σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τις επανυπολογισθείσες με βάση τον νόμο Βρούτση.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ