: Ασφαλισμένοι που είχαν βγει στη σύνταξη με παράλληλη ασφάλιση από το 2016, ανέμεναν ο ΕΦΚΑ να δημιουργήσει το λογισμικό που θα υπολόγιζε τα .

Τέλος η αναμονή

Μετά από μια εξαετή αναμονή, αυτό το εξαιρετικά πολύπλοκο λογισμικό ολοκληρώθηκε και ήδη έχει ξεκινήσει η δοκιμαστική του χρήση. Στελέχη του ΕΦΚΑ θεωρούν πως έως το τέλος του Μάιου θα έχουν υπολογισθεί και τα αναδρομικά των πρώτων συνταξιούχων.

Πρόκειται για προσαυξήσεις στις που πλήρωναν εισφορές σε δύο Ταμεία και στο μεταξύ οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν λάβει την πρώτη σύνταξή τους από τον Μάιο του 2016 και έπειτα.

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις αφορούν ασφαλισμένους του τέως ΙΚΑ με παράλληλη ασφάλιση στον τέως ΟΑΕΕ και αυτοαπασχολούμενους γιατρούς, μηχανικούς (ασφάλιση στο τέως ΕΤΑΑ) με παράλληλη ασφάλιση στο Δημόσιο. Οι συνταξιούχοι αυτοί έχουν λάβει την πρώτη σύνταξή τους από το τέως ΙΚΑ ή το τέως ΕΤΑΑ αντίστοιχα, αλλά δεν έχουν λάβει την προσαύξηση της σύνταξης από τον τέως ΟΑΕΕ και το .

Ο ΕΦΚΑ υπολογίζει τους εν αναμονή δικαιούχους σε 50.000.

Οι διπλές εισφορές τους από το 2017 και μετά μπορούν να αξιοποιηθούν αφενός για να πάρουν προσαύξηση συντάξιμων αποδοχών και μεγαλύτερη σύνταξη και, αφετέρου, ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης από το 2017 και μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξηθεί ο χρόνος ασφάλισης για συνταξιοδότηση, που σημαίνει ότι η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογιστεί με μεγαλύτερο συντελεστή αναπλήρωσης.

Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε δύο ή και περισσότερα Ταμεία δικαιούνται το μεγαλύτερο πακέτο αναδρομικών που δόθηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς τα χρωστούμενα από τις προσαυξήσεις συντάξεων ξεκινούν από το 2017 και φτάνουν μέχρι στιγμής τα 5 έτη.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ