Αυτοί είναι οι συνταξιούχοι που θα έχουν διπλό όφελος – , με όφελος σε ορισμένα Ταμεία ως και 126 ευρώ το μήνα. Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2023 θα πιστωθεί η 5η και τελευταία δόση από την επιπλέον σύνταξη που κέρδισαν στον επανυπολογισμό και ακολούθως θα πιστωθεί η αύξηση κατά 4,15% που προκύπτει για την επόμενη χρονιά βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, με τα ποσοστά αναπλήρωσης που εισήγαγε ο νόμος 4670/2020 (νόμος Βρούτση) για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης.

Με την αύξηση που πήραν στον επανυπολογισμό κατάφεραν να μηδενίσουν την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου και να φτάσουν να έχουν σήμερα μεγαλύτερη σύνταξη από αυτή που είχαν πριν το νόμο Κατρούγκαλου!

Για παράδειγμα, για συνταξιούχο που βγήκε στη σύνταξη πριν το νόμο Κατρούγκαλου με 38 χρόνια ασφάλισης και έπαιρνε 1.200 ευρώ προ φόρου όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη επανυπολογίστηκε. Τα 1.200 ευρώ έγιναν 1.000 ευρώ, ενώ για να μη φανεί η μείωση του πιστώθηκαν τα άλλα 200 ευρώ όχι ως σύνταξη αλλά ως τη διαφορά που είχε με το αρχικό ποσό, γι’ αυτό και ονομάστηκε «προσωπική διαφορά», ακριβώς επειδή είναι διαφορετική για τον καθένα.

Με τον δεύτερο επανυπολογισμό, αυτόν του νόμου Βρούτση, επειδή οι συντελεστές συντάξεων αυξήθηκαν μετά τα 30 έτη, ο συνταξιούχος πήρε αύξηση 250 ευρώ, που σημαίνει ότι κατάφερε να μηδενίσει την προσωπική διαφορά των 200 ευρώ και να έχει άλλα 50 ευρώ ως επιπλέον αύξηση πάνω από την προσωπική διαφορά. Στην πράξη βγήκε με σύνταξη 1.200 ευρώ και με τον δεύτερο επανυπολογισμό παίρνει 1.250 ευρώ.

Σύμφωνα με το νόμο, η αύξηση των 50 ευρώ δίδεται σε 5 ετήσιες δόσεις των 10 ευρώ κατ’ έτος, από το 2020 και μετά. Μέχρι τώρα πιστώθηκαν οι 4 δόσεις (40 ευρώ αύξησης) και το 2024 έρχεται η τελευταία με άλλα 10 ευρώ, ώστε να συμπληρωθεί η αύξηση των 50 ευρώ στη σύνταξη.

Με το ίδιο σύστημα όπως αυτό του παραδείγματος έγινε ο επανυπολογισμός σε 300.000 συντάξεις παλαιών συνταξιούχων που βγήκαν με 35, 38, 40 έτη και είδαν, από τη μια, να μηδενίζεται η προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου και, από την άλλη, να παίρνουν αύξηση ξεπερνώντας την παλιά τους σύνταξη.

Στον αποκαλυπτικό πίνακα που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» περιλαμβάνονται πραγματικές περιπτώσεις συνταξιούχων που θα δουν στο τέλος της χρονιάς την 5η δόση αύξησης από τον επανυπολογισμό και την αύξηση 4,15%.

Σύμφωνα με τις περιπτώσεις αυτές:

*Συνταξιούχος του ΙΚΑ έπαιρνε με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου 917 ευρώ με σύνταξη και προσωπική διαφορά. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση πήρε αύξηση 42 ευρώ μηδενίζοντας την προσωπική διαφορά. Από τα 42 ευρώ, ο συνταξιούχος πήρε τις 4 δόσεις (33,5 ευρώ) και τον Δεκέμβριο του 2023 θα πάρει την 5η δόση (10 ευρώ). Σημειωτέον ότι μετά την 4η δόση πιστώθηκε η αύξηση του 2023 κατά 7,75%. Η σύνταξή του σήμερα είναι στα 1.023 ευρώ. Με την 5η δόση θα ανέλθει στα 1.032 ευρώ και με την αύξηση 4,15% για το 2024 θα διαμορφωθεί στα 1.074 ευρώ προ φόρου. Το συνολικό κέρδος από τις δύο αυξήσεις (5η δόση και 4,15%) είναι 51 ευρώ.
*Συνταξιούχος του ΟΤΕ έπαιρνε με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου 1.633 ευρώ με σύνταξη και προσωπική διαφορά. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση μηδένισε την προσωπική διαφορά και πήρε καθαρή αύξηση 69 ευρώ. Πληρώθηκε τις 4 δόσεις (55 ευρώ) και τον Δεκέμβριο θα πάρει την 5η δόση (14 ευρώ). Ακολούθως θα πιστωθεί και η αύξηση 4,15%. Η σύνταξή του σήμερα είναι 1.662 ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο θα ανέλθει σε 1.745 ευρώ. Το κέρδος από 5η δόση και αύξηση 4,15% για το 2024 θα είναι 83 ευρώ το μήνα.

Σύνταξη: ΟΙ ΔΙΠΛΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2024 ΓΙΑ 300.000 ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ (*)

ΤΑΜΕΙΑ Επανυπολογισμός νόμου 4387 (σύνταξη με προσωπική διαφορά) Επανυπολογισμός νόμου 4670 (μηδενισμός π. διαφοράς) Συνολική αύξηση 2020-2024 Σύνταξη 2023 με 4η δόση αύξησης Σύνταξη 2023 με αύξηση 7,75% Σύνταξη 2024 με 5η δόση αύξησης Σύνταξη 2024 με αύξηση 4.15% Κέρδος 2024 από 5η δόση και αύξηση 4,15%
ΙΚΑ 917 958 41 950 1.023 1.032 1.074 51
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1.435 1.501 66 1.488 1.603 1.616 1.683 80
ΤΑΠ-ΟΤΕ 1.487 1.556 69 1.542 1.662 1.676 1.745 83
ΔΕΗ 1.633 1.724 91 1.706 1.838 1.856 1.933 95
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.405 1.477 72 1.463 1.576 1.590 1.656 80
ΝΑΤ 1.051 1.128 77 1.113 1.199 1.214 1.265 66
ΑΤΕ 1.453 1.540 87 1.523 1.641 1.658 1.727 86
ΤΣΠΕΑΘ 1.764 1.958 194 1.919 2.068 2.107 2.194 126
ΤΣΑΥ 735 816 81 800 862 878 914 53
ΤΣΜΕΔΕ 1.036 1.090 54 1.079 1.163 1.174 1.222 60
ΝΟΜΙΚΩΝ 659 693 34 686 739 746 777 38
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 628 666 38 658 709 717 747 37
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 1.048 1.111 63 1.098 1.184 1.196 1.246 62
ΤΑΝΤΠΥ 755 800 45 791 852 861 897 45
ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉΣ 1.593 1.725 132 1.699 1.830 1.857 1.934 103
ΤΑΤΤΑ 1.391 1.521 130 1.495 1.611 1.637 1.705 94

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ 35 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ – ΠΟΣΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ.

ΠΗΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ