: Νέο παράθυρο για πρόωρη έξοδο φέρνει η πρόσφατη εγκύκλιος του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για 2.000 υπαλλήλους.

Ποιοί μπορούν να βγουν πρόωρα σε σύνταξη

Ειδικότερα πρόκειται για παλαιούς ασφαλισμένους – με πρώτο ένσημο πριν από το 1983 – που μπορούσαν να αποχωρήσουν με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας και έπρεπε με βάσει τις παλαιότερες ερμηνείες των σχετικών νομοθετικών διατάξεων να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης εντός του έτους θεμελίωσης.

Εφόσον έχαναν τις σχετικές ημερομηνίες και δεν υπέβαλλαν εγκαίρως αίτηση αναγνώρισης – εξαγοράς του πλασματικού χρόνου στρατιωτικής θητείας, τότε βρίσκονταν αντιμέτωποι με αύξηση του ορίου ηλικίας τουλάχιστον 6 μηνών. Δηλαδή για κάθε χρόνο που καθυστερούσαν οι εν λόγω ασφαλισμένοι την σχετική αίτηση για την εξαγορά των του στρατού έβλεπαν το όριο ηλικίας τους να αυξάνεται ένα 6μηνο.

Με τη νέα εγκύκλιο αποσαφηνίζεται πως οι ασφαλισμένοι για τους οποίους οι προϋποθέσεις δεν είχαν τροποποιηθεί με το ν. 3863/2010 ή το ν. 4093/2012 και είχαν παραμείνει ως είχαν μέχρι τον Αύγουστο του 2015 και το τρίτο μνημόνιο κι επειδή με τον ν. 4336/2015 επήλθε τροποποίηση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και για αυτούς (πρόκειται για τις 35ετίες χωρίς όριο στον ιδιωτικό τομέα) «για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των ασφαλισμένων από 18.07.2018 και εφεξής δεν υφίσταται πλέον διαφοροποίηση μεταξύ τους ως προς τον χρόνο υποβολής αιτήσεως αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης και των συνεπειών αυτής, όπως η δυνατότητα κατοχύρωσης ή θεμελίωσης δικαιώματος σε μικρότερο ηλικιακό όριο ως απόρροια της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης, περιλαμβανομένου και του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας. Τα ανωτέρω επιδρούν στην πλήρωση της συνταξιοδοτικής προϋπόθεσης συμπλήρωσης του χρόνου ασφάλισης και δεν επηρεάζουν την πλήρωση των τυχών λοιπών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης».

Αυτό σημαίνει πως ακόμη και όσοι έχασαν το… τρένο μέσα στην μεταβατική περίοδο 2015 – 2021 μπορούν τώρα να υποβάλλουν ακόμη και μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2021 αίτηση αναγνώρισης – εξαγοράς πλασματικών ετών στρατιωτικής θητείας, ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα με βάση την 35ετία και να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα.

«Από τη νέα ερμηνεία ωφελημένοι βγαίνουν τουλάχιστον 2.000 υπάλληλοι οι οποίοι ανήκουν στα πρώην ευγενή Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών, ενδεικτικά υπάλληλοι στον ΟΤΕ, τον ΟΣΕ, τα ΕΛΤΑ, την Εθνική Τράπεζα, την πρώην Ιονική – Λαϊκή τράπεζα, τη ΔΕΗ, αλλά και υπάλληλοι Συνεταιρισμών καθώς το ταμείο των Συνεταιριστικών Οργανώσεων είχε αντίστοιχη διάταξη», εξηγεί στην «Η» ο δικηγόρος, Διονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

Παράδειγμα 1

Υπάλληλος ΟΑΠ-ΔΕΗ με πρώτη ημέρα ασφάλισης πριν από την 1/1/1983

Εφόσον εξαγοράσει δυο έτη στρατού μπορεί να συμπληρώσει την 35ετία στη ΔΕΗ το 2019

Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη στα 60 και 6 μήνες.

Εφόσον δεν είχε υποβάλλει την αίτηση εξαγοράς το 2019 και την υπέβαλλε το 2020 το όριο ηλικίας πέταξε στα 61

Με τη νέα εγκύκλιο μπορεί να υποβάλλει τώρα την αίτηση εξαγοράς και να αποχωρήσει στα 60 έτη και 6 μήνες θεμελιώνοντας αναδρομικά δικαίωμα εξόδου για το 2019.

Παράδειγμα 2

Υπάλληλος ΕΤΕ με πρώτη ημέρα ασφάλισης πριν από την 1/1/1983

Εφόσον εξαγοράσει δυο έτη στρατού μπορεί να συμπληρώσει την 35ετία στην ΕΤΕ το 2020

Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη στα 61.

Εφόσον δεν είχε υποβάλλει την αίτηση εξαγοράς το 2020 και την υπέβαλλε το 2021 το όριο ηλικίας πέταξε στα 61 και 6 μήνες.

Με τη νέα εγκύκλιο μπορεί να υποβάλλει τώρα την αίτηση εξαγοράς και να αποχωρήσει στα 61 θεμελιώνοντας αναδρομικά δικαίωμα εξόδου για το 2020.