Γνωστοποιείται πως, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ θα , για αποφυγή συνωστισμού (όπως τους προηγούμενους μήνες) και συγκεκριμένα την Τετάρτη 28 Ιουνίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9) και την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8).

: Πότε καταβάλλουν τα χρήματα τα υπόλοιπα Ταμεία

Ο ΟΑΕΕ θα τις καταβάλλει την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023
Ο ΟΓΑ θα τις καταβάλλει την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023
Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα τις καταβάλλει την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023
Το ΝΑΤ θα τις καταβάλλει την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023
Το Δημόσιο θα τις καταβάλλει την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)
Το Δημόσιο θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)
Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα τις καταβάλλει όπως το Δημόσιο.
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Ιουλίου 2023 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο.