Όσα γίνονται γνωστά για τα ποσά της – Η αύξηση των συντάξεων που έρχεται από τον ερχόμενο Ιανουάριο για όλους τους σημερινούς συνταξιούχους του ΕΦΚΑ,, θα επηρεάσει και όσους ασφαλισμένους βγουν στη σύνταξη εντός του 2023.

Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο , από την 1/1/2023 θα αυξηθεί η Εθνική Σύνταξη με βάση το μέσο όρο αύξησης του ΑΕΠ σε συνδυασμό με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

Η εν λόγω αύξηση θα είναι της τάξης του 7,75% με το ποσό της Εθνικής Σύνταξης να διαμορφώνεται στα 413,76 €. Έτσι όποιος συνταξιοδοτηθεί από την 1/1/2023 πρόκειται να αντιστοιχεί σε 413,76 €, από 384 ευρώ σήμερα. Συνεπώς από το τμήμα της Εθνικής σύνταξης το όφελος είναι 29 ευρώ.

Είναι αυτονόητο ότι τυχόν περικοπές στην Εθνική Σύνταξη που αφορούν τα έτη παραμονής στην Ελλάδα (ως 40), τα έτη ασφάλισης (λιγότερα από 20) ή την περικοπή λόγω πρόωρης σύνταξης (μειωμένη σύνταξη) εφαρμόζονται κανονικά επί του νέου ποσού Εθνικής Σύνταξης.

Η ανταποδοτική σύνταξη

Από την 1/1/2023 θα αυξηθεί το ποσό των συντάξιμων αποδοχών που χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί η Ανταποδοτική Σύνταξη με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 2022. Η εν λόγω αύξηση αφορά την ένταξη του 2022 στα έτη που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών και στη χρήση του μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον υπολογισμό της βάση εξαγωγής της Ανταποδοτικής Σύνταξης.

Ετσι όποιος συνταξιοδοτηθεί από την 1/1/2023 πρόκειται να δει το τμήμα της σύνταξης που αφορά την Ανταποδοτική Σύνταξη προσαυξημένο κατά 9,9%.

Για παράδειγμα:

Έστω ασφαλισμένος με μέσες συντάξιμες αποδοχές από το 2002 – 2022 : 1.000 ευρώ
Οι συντάξιμες αποδοχές αυξάνονται κατά 9,9%: 1.099 ευρώ.
Με χρόνο ασφάλισης 40 ετών ο συντελεστής αναπλήρωσης διαμορφώνεται στα 50,01%
Ανταποδοτική σύνταξη: 549,6 ευρώ

Χωρίς την επιρροή του πληθωρισμού η σύνταξη θα ήταν 500 ευρώ. Το όφελος είναι 49,6 ευρώ.