Όπως γίνεται γνωστό, για όσους έχουν 35-40 έτη ασφάλισης αναμένονται μέχρι το 2027, χωρίς στα ποσά αυτά να συνυπολογίζονται οι πληθωριστικές διορθώσεις για κάθε έτος, που θα προστίθενται στο ποσόν της αύξησης.

Αναλυτικότερα, για παράδειγμα, για το 2024 ο υπολογισμός του ΕΦΚΑ,, στις αυξήσεις αφορά πραγματική αύξηση της τάξης του 3,9%. Στο ποσοστό αυτό, αν προστεθεί η διόρθωση του 0,5%, τότε οι αυξήσεις θα φτάσουν 4,4%-4,5% και το τελικό ποσό στην , από 831 που υπολογίζεται με το καθαρό ποσοστό.

Προσωπική διαφορά

Για παλιούς συνταξιούχους, που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το 2016, οι αυξήσεις θα είναι ανάλογες με τον χρόνο συνταξιοδότησης, με το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού και το αν υπάρχει και πόση προσωπική διαφορά.

Ανάλογα με τα παραπάνω κριτήρια, οι συνταξιούχοι θα δουν να περνάει στην τσέπη είτε ολόκληρη η αύξηση είτε ένα μέρος αυτής ή και καθόλου. Από τους 2.500.000 που θα πάρουν αύξηση, οι 1.500.000 θα δουν να περνάει ολόκληρη η αύξηση στην τσέπη και άλλοι 300.000 θα δουν μεν αύξηση, αλλά μικρότερη, γιατί ένα μέρος της θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Οι υπόλοιποι 700.000 συνταξιούχοι θα δουν μεν να αυξάνεται η εθνική και η ανταποδοτική τους σύνταξη, ωστόσο δεν θα δουν όφελος στην τσέπη, γιατί θα τους μείνει υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά.

Ως αντιστάθμισμα, όμως, η συγκεκριμένη κατηγορία θα λάβει και φέτος το επίδομα προσωπικής διαφοράς. Ανάλογη ήταν η ενίσχυση φέτος, η οποία και του χρόνου θα είναι ως εξής:

Ολόκληρη την αύξηση θα πάρουν περίπου 500.000 συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τις 13/5/2016 χωρίς προσωπική διαφορά, 550.000 αγρότες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις επανυπολογισμοΰ σύνταξης και 350.000 παλαιοί συνταξιούχοι που είτε δεν είχαν είτε κάλυψαν την προσωπική διαφορά με τις αυξήσεις του 2023.
Μικρότερη αύξηση θα πάρουν περίπου 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι (πριν από τις 13/5/2016) που έχουν προσωπική διαφορά, την οποία θα μηδενίσουν με ένα μέρος της αύξησης.
Διπλή αύξηση θα πάρουν περίπου 300.000 παλαιοί συνταξιούχοι που είχαν μηδενίσει την προσωπική διαφορά με τον επανυπολογισμό σύνταξης πάνω από τα 30 έτη ασφάλισης. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν στο τέλος Δεκεμβρίου την 5η και τελευταία δόση από την αύξηση που προκύπτει στην επανυπολογισμένη σύνταξη.