Σημαντικές δυσλειτουργίες στις αναθέσεις εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔06/09/2018 - 13:46 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΣΤΙΣ  ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΠΙΦΕΡΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΩΝ ΝΕΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΕΔΙΕΚ

Μετά την δημοσίευση της Προκήρυξης για την πρόσληψη Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ., για την Ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, διαπιστώσαμε με λύπη ότι αντί να αμβλυνθούν οι δυσλειτουργίες που έχουν δημιουργηθεί, κυρίως τα τελευταία χρόνια, αυτές διευρύνθηκαν.

Ειδικότερα ένα σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται με την υιοθέτηση των Νέων Ειδικοτήτων του Άρθρου 29 του Νόμου 4521/2018 με τίτλο «Κλάδοι και Ειδικότητες Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» που ισχύουν, όπως αναγράφεται στον τίτλο, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και σύμφωνα με το οποίο ενοποιούνται πολλές Ειδικότητες και δημιουργείται επιπλέον σύγχυση και πιθανόν αδιαφάνεια στις Αναθέσεις μαθημάτων. Στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής Αιτήσεων Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ., καλείται ο Υποψήφιος να δηλώσει μία από τις Ειδικότητες του Νόμου 4521/2018 παρότι τα Δ.Ι.Ε.Κ. δεν ανήκουν ούτε στην Πρωτοβάθμια, ούτε στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και δεν υπάρχει καμία Νομική Διάταξη για την εφαρμογή αυτού του Νόμου στην Μεταδευτεροβάθμια Κατάρτιση.

Όπως είχαμε εξηγήσει στον Αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μπαξεβανάκη, τα μαθήματα, η ύλη καθώς και οι Ειδικότητες στα Δ.Ι.Ε.Κ. διαφέρουν κατά πολύ από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Υπάρχουν εξειδικευμένα μαθήματα που μπορούν να διδάξουν Εκπαιδευτές συγκεκριμένων Ειδικοτήτων. Στους Οδηγούς Σπουδών που υιοθετήθηκαν το προηγούμενο έτος αναφέρονται οι Ειδικότητες όπως προϋπήρχαν πριν το Νόμο 4521/2018. Σύμφωνα με το Νόμο αρκετές Ειδικότητες ενοποιούνται με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση σε ποιόν πρέπει να ανατεθεί το μάθημα. Όταν ο Διευθυντής θα βλέπει στο σύστημα μια νέα ενοποιημένη Ειδικότητα ή κλάδο με Πτυχιούχους με πτυχία διαφορετικών παλαιών Ειδικοτήτων, πως θα κάνει τη διάκριση σε ποιόν να αναθέσει το μάθημα; Και η επιλογή που θα κάνει μήπως προκαλέσει σωρεία Ενστάσεων; Και ποιό θα είναι το νόμιμο αφού η νέα κατηγοριοποίηση αφορά σύμφωνα με το νόμο μόνο Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;

Ο Αρμόδιος Υφυπουργός σε συνάντηση μας, είχε δεσμευτεί τόσο σχετικά με την μη εφαρμογή των Ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας στα Δ.Ι.Ε.Κ, όσο και ότι θα ξανασυναντηθούμε πριν την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης. Καμία από τις προαναφερθείσες δεσμεύσεις δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε. Με μεγάλη μας λύπη διαπιστώνουμε  διαρκώς την πλήρη αναξιοπιστία στην οποία έχει περιπέσει η πολιτική και φυσική ηγεσία της Δια Βίου Μάθησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατηγορία ΠΕ80 Οικονομίας στην οποία εντάχθηκε μια πλειάδα Ειδικοτήτων με διαφορετικά αντικείμενα, όπου θα δημιουργηθούν τεράστιες αδικίες στις Αναθέσεις μαθημάτων, δεδομένου και του ότι οι Σχετικοί Οδηγοί Σπουδών δεν αποσαφηνίζουν ποια Ειδικότητα προηγείται σε κάθε μάθημα έναντι της άλλης.  Παράλληλα υπάρχει και σύγχυση επιπρόσθετη στην Ειδικότητα που αναφέραμε καθώς ένας Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι, μπορεί να δηλώσει και την Ειδικότητα ΤΕ 02.04 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τέλος στην ίδια κατηγορία έχει ενταχθεί και η Ειδικότητα  ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων). Δηλαδή τώρα τα εξειδικευμένα μαθήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων θα μπορεί να τα διεκδικήσει οποιοσδήποτε είναι ενταγμένος στην κατηγορία ΠΕ80; Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα επιφέρουν μεγάλη αναστάτωση και θα παρουσιαστούν πολλές αδικίες.

Δεν θέλουμε να γίνουμε μάντης κακών αλλά δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε από τα τεκταινόμενα, όπως για το πρόβλημα και την καθυστέρηση που δημιουργήθηκε με την πληρωμή των μη Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών για το προηγούμενο Ακαδημαϊκό έτος όπου και τελικά καταλήξατε στην πρόταση που σας είχαμε κάνει από τον Φεβρουάριο.

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω ζητήματος προτείνουμε να δοθεί Κεντρική Οδηγία με ερμηνευτική Εγκύκλιο προς τους Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ., ότι οι Αναθέσεις μαθημάτων θα πρέπει να γίνουν με κριτήριο το ΣΤΕΠ στο οποίο έχουν Πιστοποιηθεί οι Εκπαιδευτές από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ενώ για τους μη Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές το Πτυχίο που κατέχουν και σύμφωνα πάντα με το Προσοντολόγιο που αναφέρεται στους Οδηγούς Σπουδών.

Loading...
  • europalso   ideascentral