«Σφικτό» προϋπολογισμό όσον αφορά το σκέλος των εσόδων, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αναγκών και των δεσμεύσεων που έχουν υιοθετηθεί, κατέθεσε χθες το οικονομικό επιτελείο στη Βουλή.

Για πρώτη φορά όμως στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού του 2019, μετά από την οκταετή Μνημονιακή περίοδο, περιλαμβάνονται και μέτρα ελάφρυνσης τόσο των φυσικών, όσο και των νομικών προσώπων.

Πρόκειται ουσιαστικά για το «πακέτο» μέτρων, που περιλαμβάνει μείωση του φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων, του ΕΝΦΙΑ και της φορολογίας των διανεμόμενων κερδών, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

Μέτρα τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι του διαλόγου με τους εταίρους μας και τα οποία απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη τους ώστε να «κλειδώσουν» και να περιληφθούν στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τον επόμενο μήνα στη Βουλή.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

Ο φόρος εισοδήματος θα είναι βαρύτερος το επόμενο έτος τόσο για τα φυσικά πρόσωπα κατά 96 εκατομ. ευρώ, αφού από τα 10,867 δισ. ευρώ φέτος υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στα 10,963 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019 (στόχος 10,967 δισ.), αλλά και για τα νομικά πρόσωπα κατά 132 εκατομ. ευρώ αφού από τα 4, 292 δισ. ευρώ φέτος αναμένεται να ανέλθει το επόμενο έτος στα 4,424 δισ. ευρώ (στόχος 4,259 δισ.).

Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο φόρος εισοδήματος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο ποσό των 16,7 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 86 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που είναι 16,614 δισ. ευρώ, αλλά και κατά 168 εκατομ. ευρώ έναντι των 16,532 δισ. που υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί φέτος.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι από τους πίνακες του προσχεδίου του νέου κρατικού προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής:

**οι εισπράξεις από το φόρο ακίνητης περιουσίας θα μειωθούν το 2019 κατά 33 εκατομ. ευρώ, αφού από τα 3,063 δισ. ευρώ που υπολογίζεται ότι θα εισρεύσουν φέτος στα δημόσια ταμεία θα «πέσουν» το επόμενο έτος στα 3,030 δισ. ευρώ

**τα έσοδα από το ΦΠΑ θα αυξηθούν κατά 265 εκατομ. ευρώ, λόγω περιορισμού της φοροδιαφυγής, αφού από τα 16,993 δισ. ευρώ φέτος αναμένεται να ανέλθουν στο τέλος του 2019 στα 17,258 δισ. ευρώ

**οι ΕΦΚ θα καταγράψουν αύξηση κατά 189 εκατομ. ευρώ, αφού από τα 7,298 δισ. ευρώ που θα εισρεύσουν φέτος θα ανέλθουν το 2019 στα 7,387 δισ. ευρώ.

**οι επιστροφές φόρων εμφανίζονται μειωμένες κατά 151 εκατομ. ευρώ, αφού φέτος θα φθάσουν στα 5,124 δισ. ευρώ ενώ το επόμενο έτος θα είναι 4,973 δισ. ευρώ.

Βέβαια οι επιστροφές φόρων έναντι του στόχου 4,185 δισ. ευρώ για το 2019 εμφανίζονται αυξημένες κατά 788 εκατομ. ευρώ, αφού προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 4,973 δισ. ευρώ, όμως για φέτος αναμένεται να «κλείσουν» στα 5,124 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 53,813 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 399 εκατ. ευρώ ή 0,7%, έναντι των προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2019-2022.

Ωστόσο από τα 53,295 δισ. ευρώ που υπολογίζεται ότι θα φθάσουν φέτος, παρουσιάζουν αύξηση κατά 518 εκατομ. ευρώ.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι:

** οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 27,609 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 710 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ,

** τα έσοδα του ΠΔΕ εκτιμώνται σε 4,042 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 150 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο του ΜΠΔΣ 2019-2022, λόγω μεταφοράς στο ΠΔΕ απολήψεων από ΕΕ που μέχρι πρότινος εμφανίζονταν στον τακτικό προϋπολογισμό.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στο κείμενο του προσχεδίου του νέου κρατικού προϋπολογισμού του 2019 έχει συμπεριλάβει και τα θετικά μέτρα τα οποία προτίθεται να εφαρμόσει για την ελάφρυνση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού.

Ελαφρύνσεις οι οποίες ωστόσο τίθενται υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης των εταιρών μας, με δεδομένο ότι ήδη έχουν τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων που κοινό τόπο έχει να μην δημιουργηθούν δημοσιονομικές αποκλίσεις που ενδέχεται να «τινάξουν στον αέρα» το μεγάλο «στοίχημα» της επίτευξης υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση ήδη προσανατολίζεται και σχεδιάζει να υιοθετήσει από το 2019 τα εξής μέτρα:

1. Μείωση ΕΝΦΙΑ: Το μέτρο συνίσταται στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά και υπολογίζεται ότι θα μειώσει τα βάρη από τους ιδιοκτήτες ακινήτων κατά 263 εκατομ. ευρώ.

2. Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων: Το μέτρο συνίσταται στη σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης από 29% σε 25% σε ορίζοντα τετραετίας και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εξής. Η μείωση υπολογίζεται σε μια μονάδα κατ’ έτος.

3. Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών: Το μέτρο αναφέρεται στη μείωση του φορολογικού συντελεστή επί των διανεμόμενων κερδών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εξής, με στόχο από το 15% να μειωθεί στο 10%.