: Από τη Δευτέρα 24 Μαΐου είναι υποχρεωτικά  για τους εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα. Οι εργαζόμενοι θα κάνουν δυο τεστ την εβδομάδα με το ένα να πληρώνεται από τον εργοδότη.

Πώς γίνεται η δήλωση

Από τη Δευτέρα 24 Μαΐου και έως Σάββατο 29 Μαΐου θα διατίθενται μέσω των φαρμακείων 21 για την εβδομάδα από 24 Μαΐου και 1 για την επόμενη, από 31 Μαΐου, σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και σε όσους έχουν ατομική επιχείρηση.

Διευρύνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η διάθεση των σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας, με την υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στις πλατφόρμες της Εργάνης – για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και της απογραφής – για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μπαίνουν στην πλατφόρμα . Επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο» και μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση .

Αφού ταυτοποιηθούν με την χρήση των κωδικών , εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλουν το αποτέλεσμα του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)»

Αν το αποτέλεσμα του  είναι αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

Εάν το αποτέλεσμα του τεστ βγει θετικό ακολουθείται μια διαφορετική διαδικασία. Εκδίδεται από τη πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή.

Ακολούθως εντός 24 ωρών ο θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του).

Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα όπως ορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες μπορεί να φτάσουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αναλυτικότερα:

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις του δηλαδή για τα , (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.

Εάν σε έλεγχο βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test και παρόλα αυτά είναι εκεί στη δουλειά του, επιβάλλεται 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
Eάν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Πέρα από τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, έχει δοθεί η δυνατότητα προμήθειας δυο δωρεάν self test και για όσους διατηρούν ατομική επιχείρηση.

Η μεγάλη διαφορά με τους μισθωτούς και άλλες κατηγορίες εργαζομένων είναι ότι οι έχοντες ατομική επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το αποτέλεσμα του self test -το οποίο τούς χορηγείται για τη δική τους προστασία, των συγγενών, συνεργατών και πελατών τους.

Το υπουργείο Εργασίας συστήνει, παρά ταύτα, σε όσους έχουν ατομική επιχείρηση να διενεργούν κανονικά το self test και να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα .

Η ενότητα που πρέπει να επιλέξουν φέρει τον τίτλο «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19».

Στο διάστημα της τρέχουσας εβδομάδας τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε εργοδότες και εργαζόμενους