– Ποιοί οι δικαιούχοι – Τον οριστικό κατάλογο των παροχών των οικιακών καταναλωτών που δικαιούνται μέσω του τέλους 1% που έχει παρακρατηθεί από τα αιολικά πάρκα για την παραγωγή του 2020, ανήρτησε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον σχετικό σύνδεσμο (), να επιλέξουν «Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020», να συμπληρώσουν τα στοιχεία της παροχής του και να μάθουν αν είναι δικαιούχου έκπτωσης στο λογαριασμό του ρεύματός του. H ανάρτηση αυτής της πληροφορίας από το ΔΕΔΔΗΕ ήταν ένα από τα τελευταία βήματα που απαιτούνται για την πραγματική πίστωση της έκπτωσης στους δικαιούχους.

Η έκπτωση αυτή είναι ένα από τα οφέλη που προσφέρουν τα αιολικά πάρκα στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία το 3% του τζίρου των αιολικών πάρκων παρακρατείται αυτόματα και αποδίδεται αφενός στους Δήμους για την εκτέλεση τοπικών έργων και αφετέρου στους κατοίκους των χωριών που φιλοξενούν τα αιολικά πάρκα.

Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί είναι 10,7 εκατομμύρια ευρώ.