– Η Νίκη Κεραµέως περνάει σε σηµαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τόσο την ίδια τη λειτουργία των πειθαρχικών διαδικασιών στο ∆ηµόσιο όσο και τη δοµή των αρµόδιων οργάνων

Σύμφωνα με πληροφορίες του SECRET , μετά τις διατάξεις σχετικά µε το προσοντολόγιο των διοικητών των νοσοκοµείων και των επικεφαλής οργανισµών (η κρίση των οποίων θα ξεκινήσει, ειρήσθω εν παρόδω, αµέσως µετά την ψήφιση κιόλας του σχετικού νοµοσχεδίου), η Νίκη Κεραµέως περνάει σε σηµαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τόσο την ίδια τη λειτουργία των πειθαρχικών διαδικασιών στο ∆ηµόσιο όσο και τη δοµή των αρµόδιων οργάνων.

Πολύ σύντοµα θα προκύψουν και συγκεκριµένες πληροφορίες. Το µόνο βέβαιο είναι ότι οι δράσεις της υπουργού Εσωτερικών κατέχουν ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της «πίτας» των συνεδριάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου.

Βγήκε η προκήρυξη για 1.843 θέσεις στο Δημόσιο

Βγήκε η πρώτη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του περασμένου Μαρτίου.

Σημειώνουμε ότι , πρόκειται για την προκήρυξη 2ΓΒ/2023 (ΦΕΚ 31/29.09.2023/τ. ΑΣΕΠ & Φ.Ε.Κ. 32/3.10.2023/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση συνολικά 1.843 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ () και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι επιτυχόντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (κεφάλαιο Β΄ και παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει την Τρίτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 και λήγει την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, και ώρα 14:00.