– Ειδικό Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ Γ) θα έχουν για πρώτη φορά ύστερα από το 2018 οι πολύτεκνες οικογένειες. Τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο εν λόγω ΚΟΤ είναι τα εξής: Έως 50.000 ευρώ είναι για οικογένεια με 4 παιδιά συν 2.500 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο με όριο τις 70.000 και χωρίς περιουσιακό κριτήριο ώστε να εντάσσονται περίπου το 95 % των πολυτέκνων.

Αναλυτικότερα, για τις οικογένειες αυτές προβλέπεται έκπτωση 100 ευρώ/MWh στη χρέωση. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η ετήσια έκπτωση της τάξης των 500 ευρώ θα είναι για καταναλώσεις έως 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο για οικογένεια με 4 τέκνα και συν 200 κιλοβατώρες θα είναι για κάθε τέκνο με ανώτατο όριο 4000 κιλοβατώρες. Η επιδότηση αυξάνεται σε 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε περίπτωση επίτευξης στόχου εξοικονόμησης. Επιπλέον οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται από τις χρεώσεις δικτύων εντός των ορίων κατανάλωσης και ΥΚΩ.

Το όριο στην κατανάλωση ενέργειας

Στο τιμολόγιο πολυτέκνων εφαρμόζονται διευρυμένα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τη χορήγηση της έκπτωσης στις χρεώσεις προμήθειας, που ξεκινούν από τις 2.000 kWh, ανά τετράμηνο, για τις οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται κατανάλωση 200 kWh, αυξάνοντας αναλόγως το τετραμηνιαίο όριο, μέχρι του ύψους των 4.000 kWh, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας.

Το προαναφερθέν ανώτατο όριο, αυξάνεται κατά 300 kWh για πολύτεκνη οικογένεια που περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 kWh για πολύτεκνη οικογένεια που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Για παράδειγμα, το όριο οικογένειας με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα διαμορφώνεται σε 2.300 kWh και 2.600 kWh, αντιστοίχως, ανά τετράμηνο.

Τι γίνεται σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου κατανάλωσης ενέργειας των δικαιούχων του ΚΟΤ Γ

Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη μη απένταξη των δικαιούχων σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου κατανάλωσης, με την υπερβάλλουσα ενέργεια να χρεώνεται με το βασικό οικιακό τιμολόγιο του εκάστοτε προμηθευτή. Εκτιμάται ότι το τιμολόγιο πολυτέκνων καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αυξημένων ενεργειακών αναγκών των δικαιούχων.

Ο δύο κατηγορίες των ΚΟΤ

Σημειώνεται δε πως για τους ευάλωτους πολίτες υπάρχει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Α και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Β. Αναλυτικά:

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Α: Σε αυτό υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ακίνητη περιουσία έως 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, συν 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ), εισόδημα 1200-3000 ευρώ. Η επιδότηση είναι 7,5 σεντς ανά κιλοβατώρα, με όρια κατανάλωσης ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού.
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Β: Σε αυτό υπάγονται νοικοκυριά με ακίνητη περιουσία έως 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, συν 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 180.000 ευρώ και εισόδημα 9.000-27.000 ευρώ ανάλογα με το πλήθος των μελών. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθενται 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250 ευρώ, μέχρι 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Σε αυτήν την περίπτωση η έκπτωση είναι 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Δύο παραδείγματα με ΚΟΤ

Παρακάτω παρατίθενται δύο παραδείγματα για ένταξη στο ΚΟΤ Β και στο ΚΟΤ Γ:

Παράδειγμα 1: Πολύτεκνη οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα, έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 25.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αξίας 170.000 χιλ. ευρώ, και εντάσσεται στο ΚΟΤ Β.

Η τετραμηνιαία κατανάλωση της ανέρχεται σε 2.000 kWh.
Με το τιμολόγιο ΚΟΤ Β λαμβάνει έκπτωση 90 ευρώ ανά τετράμηνο για τις 2.000 kWh κατανάλωσης, άρα ετησίως λαμβάνει κατ’ ανώτατο 270 ευρώ.
Με το νέο τιμολόγιο ΚΟΤ Γ, που θεσμοθετείται ειδικά για τους πολύτεκνους, δικαιούται επιδότηση 200 ευρώ (100 Euro/ MWh) για τις 2.000 kWh κατανάλωσης του τετραμήνου.
Συνεπώς ετησίως, πλέον θα λαμβάνει 600 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που επιτύχει και το στόχο εξοικονόμησης, η συνολική έκπτωση μπορεί να ανέλθει έως και 720 ευρώ ετησίως.

Παράδειγμα 2: Πολύτεκνη οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα, έχει οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αξίας 200.000 ευρώ, δεν εντάσσεται σε καμία κατηγορία ΚΟΤ μέχρι σήμερα, επομένως δεν λαμβάνει καμία έκπτωση για την τετραμηνιαία κατανάλωση που ανέρχεται σε 2.000 kWh.

Στο νέο ΚΟΤ Γ, δεν υπάρχουν περιουσιακά κριτήρια ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αυξημένα συγκριτικά με το υφιστάμενο ΚΟΤ, και εκκινούν από τις 50.000 ευρώ για πολύτεκνη οικογένεια με 4 εξαρτώμενα μέλη.

Συνεπώς, η οικογένεια είναι δικαιούχος του τιμολογίου ΚΟΤ Γ και δικαιούται επιδότηση 200 ευρώ (100 Euro/ MWh) για τις 2.000 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης.
Έτσι, θα λαμβάνει 600 ευρώ ετησίως, ενώ σε περίπτωση που επιτύχει και τον στόχο εξοικονόμησης του νέου τιμολογίου, η επιδότηση μπορεί να ανέλθει έως και 720 ευρώ ετησίως

Πώς θα δείτε αν είστε δικαιούχοι των ΚΟΤ

Για να δουν οι πολίτες εάν εντάσσονται στον ΚΟΤ θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1. Αρχικά θα πρέπει να εισέλθουν στο σύστημα και θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν τον ΑΜΚΑ τους και να συναινέσουν στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά τους , του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).
Βήμα 2. Μετά την συναίνεση τους , εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία του πολίτη . Επιλέγουν οι πολίτες για ποιο ΚΟΤ θέλουν να κάνουν αίτηση.
Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.
Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α θα πρέπει οι πολίτες να έχουν εγκεκριμένη αίτηση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ( ΕΕΕ). Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΕΕΕ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΕΕΕ.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δει αν πληροί τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Για τους πολύτεκνους

Η επιλογή για αιτήσεις ΚΟΤ-Γ που θα αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες αναμένεται να προστεθεί σύντομα σε αυτό το σημείο.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν οι πολίτες πληρούν τα κριτήρια ή όχι.
Βήμα 6. Για να καταστούν οι πολίτες δικαιούχοι θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληρούν τα κριτήρια του ΚΟΤ, τότε εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτήθηκαν . Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.