: Αλλαγές ισχύουν από σήμερα και και για όσους υποχρεώνονται να κάνουν rapid test αλλά και για το κόστος διεξαγωγής τους.

Οι εργαζόμενοι που πρέπει να κάνουν

Συγκεκριμένα, κατηγορίες εργαζομένων που δεν έχουν ή δεν έχουν νοσήσει υποχρεώνονται σε διεξαγωγή rapid test με άλλες ομάδες να πρέπει να υποβληθούν μια φορά την εβδομάδα και άλλες ομάδες να πρέπει να υποβληθούν δύο φορές την εβδομάδα σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό.

Για τους ανεμβολιάστους η διεξαγωγή αφενός θα γίνεται υποχρεωτικά σε ιδιωτικά εργαστήρια και αφετέρου το κόστος θα καλύπτεται από τους ίδιους.

Στο κόστος των rapid test ορίστηκε πλαφόν 10 ευρώ, ενώ για τα μοριακά τεστ το κόστος ανέρχεται στα 60 ευρώ.

Βατόπουλος κορωνοϊός: Πότε πρέπει να γίνεται το τεστ

Από σήμερα Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου

1. Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε όλο τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα υποχρεούνται σε:

Ένα (1) εργαστηριακό rapid test /εβδομάδα, που πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του εργαζόμενου 10 ευρώ/τεστ. Αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το gov.gr και ελέγχεται υποχρεωτικά με την εφαρμογή covid free app από τον εργοδότη.

2. εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές θα υποχρεούνται σε:

Δύο (2) εργαστηριακά rapid tests / εβδομάδα, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του εργαζόμενου 10 ευρώ/ τεστ. Αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το gov.gr και ελέγχεται υποχρεωτικά με την εφαρμογή covid free app από τον εργοδότη ή σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που θα ισχύσουν για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση «ο αριθμός των απαιτούμενων εξαρτάται από τη μεταδοτικότητα που παρουσιάζει κάθε χώρος εργασίας, σε σχέση είτε με τον συγχρωτισμό που αναπτύσσεται, είτε με την αμεσότητα στην επαφή πελατών και εργαζομένων, είτε με την επαφή των εργαζομένων με μέσα και υλικά, όπως φαγώσιμα είδη. Εύλογο είναι για αυτό να απαιτούνται δύο τεστ για εκπαιδευτικές δομές και χώρους εστίασης και ένα σε λιγότερους επικίνδυνους χώρους εργασίας».

Στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή για το κόστος των και των μοριακών τεστ ορίζεται ότι:

«για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test) ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των δέκα ευρώ (10 €)».
για τα μοριακά τεστ ορίζεται α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το ποσό των σαράντα ευρώ (40 €) και β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €).