Δημοσιεύθηκε η κατανομή των θέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30- .
Η απόφαση

Κατανομή των θέσεων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών για τη στελέχω- ση των Ε.Δ.Υ. στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξι- ολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). ……………………αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας τις θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών που συστάθηκαν κατά κλάδο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4823/2021 για τη στελέχωση των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), ως ακολούθως:

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ