: Την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 15 Ιουλίου, η εφαρμογή επαλήθευσης θα είναι έτοιμη και διαθέσιμη.

Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή

Η εφαρμογή θα «κατεβαίνει» εύκολα και απλά ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του για να μπορεί να ελέγχει τη γνησιότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού, το οποίο θα δείχνει μόνο το όνομα του κατόχου για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και κανένα άλλο στοιχείο.

Το θα σαρώνεται και αυτόματα η εφαρμογή θα δείχνει το αντίστοιχο χρώμα.

Ανάλογα με το τι διαβάζει θα υπάρχει και το αντίστοιχο χρώμα.

  • το πράσινο θα αφορά τους εμβολιασμένους ή όσους έχουν νοσήσει,
  • το κίτρινο θα «πιάνει» την περίπτωση των τεστ
  • και το κόκκινο θα αφορά τα μη έγκυρα πιστοποιητικά.

Σημειώνεται, ότι κάθε επιχείρηση με βάση τη δήλωσή της θα δέχεται πράσινο και κίτρινο, ενώ -όπως έχει ξεκαθαριστεί- ο έλεγχος θα γίνεται χωρίς να κρατώνται δεδομένα ή ιστορικό ελέγχων, καθώς υλοποιείται σε απόλυτη συνεννόηση και με βάση τις κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.