που έκαναν τις αιτήσεις τους μετά τις 28 Φεβρουαρίου και έως τις 15 Μαρτίου.

Όμως, όπως γίνεται γνωστό,  υπολογίζεται πως περίπου 100.000 δικαιούχοι έλαβα email για να διορθώσουν τα στοιχεία των αιτήσεών τους.

Να σημειωθεί ότι τρεις στους τέσσερις δικαιούχους γύρισαν την πλάτη στην ψηφιακή κάρτα και προτίμησαν να δουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους παρά το γεγονός ότι είναι ψαλιδισμένα κατά 20%.

Συγκεκριμένα, από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων, το 97% υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από δικαιούχους ή λογιστές και περίπου 100.000 υποβλήθηκαν μέσω ΚΕΠ.

Περίπου το 75% των δικαιούχων επέλεξε να λάβει λιγότερα χρήματα (το 80% του συνολικού επιδόματος) με πίστωση των ποσών στον τραπεζικό τους λογαριασμό έναντι της άυλης ψηφιακής κάρτας, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΡΤ.

Όσοι δικαιούχοι επιλέξουν την έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας θα λάβουν την ενίσχυση ως εξής:

3 Απριλίου για τον μήνα Απρίλιο
3 Μαΐου για τον μήνα Μάιο
3 Ιουνίου για τον μήνα Ιούνιο και
3 Ιουλίου για τον μήνα Ιούλιο.

Όσοι δικαιούχοι επιλέξουν την κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό θα λάβουν την ενίσχυση ως εξής:

20 Μαρτίου (αν υποβάλουν την αίτηση μετά την 28η Φεβρουαρίου) για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο και
3 Μαΐου για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

Τα νοικοκυριά που έχουν επιλέξει να λάβουν τα χρήματα της ενίσχυσης με πίστωση στην άυλη ψηφιακή κάρτα θα πληρωθούν για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο ενώ όσοι έχουν επιλέξει την κατάθεση του Market Pass σε τραπεζικό λογαριασμό τους θα λάβουν τριπλή δόση και συγκεκριμένα για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν τα χρήματα του επιδόματος που θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό, η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε καταστήματα τροφίμων από σουπερμάρκετ και κρεοπωλεία έως φούρνους και μίνι μάρκετ.

Υπενθυμίζεται πως το μέτρο καλύπτει την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2023, δικαιούχοι του προγράμματος «Market Pass» είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, μέρη συμφώνου συμβίωσης, εν διαστάσει, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα κριτήρια εισοδήματος και αξίας ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ.

Η ενίσχυση χορηγείται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού λογίζονται οι σύζυγοι / τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα τους, τα λοιπά εξαρτώμενα από αυτούς μέλη και οι φιλοξενούμενοί τους σύμφωνα με την τελευταία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021, όπως αυτή υποβλήθηκε έως και 31/12/2022.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του μηνιαίου ύψους αγορών, που καθορίζεται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο τα χίλια (1.000) ευρώ αγορών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ