Πρωτιές του ΔΕΔΔΗΕ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

Πρωτιές του ΔΕΔΔΗΕ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

Τις περισσότερες συμμετοχές από όλους τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρώπη με ενεργειακά έργα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 έχει ο , σύμφωνα με τα στοιχεία του πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Διαχειριστών EDSO

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για την περίοδο 2014-2016, ο ΔΕΔΔΗΕ ήταν η πρώτη εταιρεία δημοσίου συμφέροντος με βάση τις συμμετοχές στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Τα έξι καινοτόμα έργα στα οποία συμμετέχει ο ΔΕΔΔΗΕ είναι:

Το TILOS (τεχνολογική καινοτομία για τη βέλτιστη ενσωμάτωση συσσωρευτών αποθήκευσης ενέργειας σε επίπεδο τοπικής κλίμακας), το SmartEMC2 (ενδυνάμωση παικτών αγοράς Ευφυών Δικτύων μέσα από τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών), το WiseGrid (ευρείας κλίμακας επίδειξη και πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένων/ενοποιημένων λύσεων και επιχειρηματικών μοντέλων για το Ευρωπαϊκό Έξυπνο Δίκτυο), το Shar-Q (χωρητικότητα αποθήκευσης μέσω εικονικής γειτνίασης ενεργειακών οικοσυστημάτων), το GRIDSOL (ευφυή κεντρικά σημεία ΑΠΕ για ευέλικτη παραγωγή: ευστάθεια εκμετάλλευσης ηλιακού δυναμικού στο δίκτυο) και το ERIGRID (Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή που υποστηρίζει την ανάπτυξη, αξιολόγηση και την εξάπλωση των τεχνολογιών των Ευφυών Δικτύων).

Η συμμετοχή του ΔΕΔΔΗΕ σε αυτά τα προγράμματα αποτελεί μέρος του γενικότερου επιχειρησιακού του σχεδιασμού, καθώς αντλεί τεχνογνωσία προκειμένου να υλοποιήσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα το πρόγραμμα μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού του, με επίκεντρο τις σύγχρονες τεχνολογίες και την καινοτομία.

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !

#News Tag: