Παρατάθηκε μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η ολοκλήρωση του προγράμματος «». Δημοσιεύθηκε η έβδομη τροποποίηση της προκήρυξης του προγράμματος «» (A κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑνΕΚ) σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.

Νέα ημερομηνία ορίστηκε η 31η Οκτωβρίου 2020, για όσες αιτήσεις σε υπαγωγή η προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 11/03/2020 έως και 30/09/2020.