Χαμηλότερο πήχυ για την υπαγωγή περισσότερων επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό αναδιάρθρωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, πρότεινε στους επικεφαλής των δανειστών η κυβέρνηση με τις δύο πλευρές να μιλούν για πρόοδο στα περισσότερα θέματα που αφορούν το σχεδιαζόμενο πλαίσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ημερησίας του Σαββάτου», το οικονομικό επιτελείο υπό τους υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη εισηγήθηκε το όριο του τζίρου για τη συμμετοχή των επιχειρηματιών στη fast track διαδικασία ρύθμισης των χρεών να κατέβει στα 15.000 ευρώ από 50.000 ευρώ, ετησίως, που είχαν ζητήσει οι Θεσμοί. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει περισσότερες ευκαιρίες σε μικρές εταιρίες, οι οποίες αν καθαρίσουν από τις οφειλές τους θα μπορέσουν να γίνουν και πάλι βιώσιμες.

Οι Θεσμοί, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεσμεύτηκαν στη διάρκεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων να εξετάσουν την πρόταση της ελληνικής πλευράς ιδίως ως προς τις επιπτώσεις στα δημοσιονομικά από τη ρύθμιση και τη διαγραφή χρεών αλλά και ως προς την ταχύτητα της λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Πρόταση - σωτηρία για χιλιάδες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις

Στα ανοιχτά ζητήματα που απομένουν για τη σύνταξη του νομοσχεδίου που θα καθορίζει τη λειτουργία του νέου πλαισίου παραμένει μεταξύ άλλων το όριο των διαγραφών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Έτσι, οι εκπρόσωποι του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων τραβούν την «κόκκινη» γραμμή στους παρακρατούμενους φόρους και τις εισφορές, αντίστοιχα και οι τράπεζες τη βάζουν στο κεφάλαιο της αρχικής οφειλής του δανείου. Οι επικεφαλής του κουαρτέτου, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΗτΣ», αναγνώρισαν στη διάρκεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων τη μη διαγραφή φόρων οι οποίοι αν και εισπράχθηκαν, δεν αποδόθηκαν στην εφορία επικαλούμενοι μάλιστα πρόσφατη κοινοτική οδηγία.

Σχετικά με το ποιοι φόροι θα διαγράφονται και συνολικά το θέμα μέχρι που θα φτάνει το «ψαλίδι» στα ληξιπρόθεσμα επιχειρηματικά χρέη προς τους πιστωτές είναι το πλέον ακανθώδες και κυρίαρχο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της πρόκλησης δημοσιονομικής ζημιάς. Άλλωστε τα τεχνικά κλιμάκια ανάλωσαν πάρα πολλές ώρες τις προηγούμενες εβδομάδες προκειμένου μέσα από σενάρια και προβολές να εξετάσουν όλες τις παραμέτρους των ενδεχόμενων επιπτώσεων τόσο στα κρατικά όσο και στα τραπεζικά ταμεία.

Άλλο ανοικτό θέμα, το οποίο φαίνεται να συμφωνήθηκε στις τελευταίες διαπραγματεύσεις είναι και το ακαταδίωκτο των στελεχών της εφορίας, των ασφαλιστικών ταμείων και των τραπεζών που υπογράφουν τις διαγραφές των χρεών. Η σχετική διάταξη θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, και ο έλεγχος των προσώπων αυτών θα παραπεμφθεί σε δευτερογενή νομοθεσία, π.χ. υπουργική απόφαση.

Καταδιωκτικά μέτρα
Άλλες πτυχές, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΗτΣ», κλείδωσαν -εκτός απρόοπτου- είναι η παύση των καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος των εταιριών που μπαίνουν στον συγκεκριμένο μηχανισμό. Έτσι, σε πρώτη φάση και μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ πιστωτών και επιχειρήσεις, ο χρόνος της αναστολής των μέτρων αυτών θα είναι οι δύο μήνες. Αν απαιτείται περισσότερος χρόνος διαπραγματεύσεων αυτός θα φτάνει σταδιακά το πολύ σε έξι μήνες (άλλους τέσσερις).

Συμφωνημένες είναι και οι τρεις ταχύτητες που θα χρησιμοποιούνται για την αναδιάρθρωση των χρεών. Για εκείνες που έχουν τζίρο μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ, οι διαδικασίες θα είναι πολύ σύντομες και αυτοματοποιημένες. Μέσα σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα οι μικροί επιχειρηματίες θα υποβάλλουν την αίτηση τους, έχοντας συμπληρώσει τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία τους σύμφωνα με προτυποποιημένες επιλογές. Αν οι πιστωτές απαντήσουν θετικά, τότε θα ξεκινά η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Θα προτείνουν τη λύση και αμέσως θα αποφασίζεται η διαγραφή, οι πολυετείς δόσεις και όποιο άλλο μέτρο κρίνεται πρόσφορο και αποδοτικό. Το σχέδιο εξυγίανσης θα επικυρώνεται από το ειρηνοδικείο.

Για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 2 εκατ. ευρώ έως και 15 εκατ. ευρώ θα ακολουθείται μία ενδιάμεση διαδικασία κατά την οποία ο επιχειρηματίας εφόσον απαιτείται θα συντάσσει μελέτη βιωσιμότητας και θα απαιτούνται λίγες συναντήσεις μεταξύ του ιδίου και των πιστωτών του ώσπου να καταλήξουν σε συμφωνία.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 25 εκατ. ευρώ θα αναζητούν τη λύση με τους πιστωτές τους μέσα από συναντήσεις υπό τον διαμεσολαβητή και αφού συμφωνεί η πλειοψηφία τους στην προτεινόμενη από τον χρηματοοικονομικό οίκο πρόταση εξυγίανσης.

Οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και Θεσμοί έχουν συμφωνήσει επίσης και ως προς το ποσοστό που θα απαιτείται μεταξύ των πιστωτών για την προώθηση συγκεκριμένων λύσεων εξυγίανσης της επιχείρησης. Αυτό ανέρχεται στο 60%.

Στο τραπέζι για την εξεύρεση λύσης επί της μελέτης βιωσιμότητας θα παραβρίσκονται οι εκπρόσωποι όλων των πιστωτών της επιχείρησης, τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές ακόμη και εργαζόμενοι. Τα κριτήρια βιωσιμότητας για τους μικρούς επιχειρηματίες (απλογραφικό λογιστικό σύστημα) θα είναι θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και ένα κριτήριο βασιζόμενο στο αριθμητικό αποτέλεσμα της διαίρεσης των συνολικών υποχρεώσεών τους προς τα ως άνω αποτελέσματά τους. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, προτείνεται η επιλεξιμότητά τους να βασίζεται στο θετικό πρόσημο των αποτελεσμάτων τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και στην αναλογία συνολικών υποχρεώσεων προς EBITDA, όπως τα οικονομικά αυτά στοιχεία απεικονίζονται στον ισολογισμό τους.