Ενημέρωση από τον Κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτρα για το θέμα που αφορά την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία είναι οι μόνες χώρες που δεν μετέφεραν στο εθνικό Δίκαιο -εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί- το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα την Οδηγία 680/2016 για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έτσι , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της Ε.Ε. να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στην Ελλάδα ύψους 5.287,5 ευρώ για κάθε μέρα που θα περνά, χωρίς να ενσωματώνεται το σχετικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 7/5/2018 και μετά.

Πρόκειται για μία αδράνεια -μεγαλύτερη του ενός έτους- που βαρύνει την προηγούμενη Κυβέρνηση και που κοστίζει μέχρι σήμερα περίπου 2,5 εκατ. ευρώ. Και δεν είναι μόνο το δημοσιονομικό κόστος σε δύσκολους καιρούς, αλλά κυρίως ότι δεν διασφαλίζονται απολύτως τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την καθυστέρηση εκ μέρους της χώρας μας και την επιβολή του προστίμου και έδωσε οδηγίες στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Έτσι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα κατατεθεί νομοσχέδιο με το οποίο θα συμμορφώνεται η χώρα μας στο κοινοτικό κεκτημένο και θα διασφαλίζεται απολύτως η προστασία των προσωπικών δεδομένων.