Γ Φάσης: Kαταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Πέμπτη 20 έως και την Παρασκευή 21/10/2022

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις καλούνται να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Τρίτη 25/10/2022.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις καλούνται να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Τρίτη 25/10/2022, ώστε να δρομολογηθεί από το ΥΠΑΙΘ η διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών εκπ/κών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και η έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). Στο έγγραφο επισημαίνεται πως στην παρούσα Φάση και σε αναμονή νέων εγκρίσεων, δεν καταχωρίζονται λειτουργικά κενά εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Παράλληλης Στήριξης).

Αναλυτικά το έγγραφο

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να δρομολογήσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους αναφορικά με τη διενέργεια εκπ/κών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), παρακαλούμε όπως προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (), των λειτουργικών κενών,

• των σχολικών μονάδων ή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπ/σης και Αναπληρωτών Εκπ/κών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), και

• των Μουσικών Σχολείων (για τις Μουσικές Ειδικεύσεις) σε ώρες/εβδομάδα, των περιοχών αρμοδιότητάς σας. Στην παρούσα Φάση και σε αναμονή νέων εγκρίσεων, δεν καταχωρίζονται λειτουργικά κενά εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Παράλληλης Στήριξης).

Επισημαίνεται ότι το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Πέμπτη 20 έως και την Παρασκευή 21/10/2022, προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Τρίτη 25/10/2022.