: Αναλυτικές οδηγίες από τον – Ο απέστειλε προς τη ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ Ν. Ηρακλείου Κρήτης έγγραφο σχετικά με την επισήμανση λαθών και παραλείψεων της περσινής χρονιάς, ώστε να αποφευχθούν φέτος, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Αναπληρωτών.

Αναλυτικά όλα όσα αναφέρονται στο έγγραφο:

Mε την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας επισημάνουμε τα λάθη και τις παραλήψεις της περσινής χρονιάς (πρώτη χρονιά υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ), ώστε να αποφευχθούν φέτος.

Μετά τη λήψη και της τελευταίας σύμβασης ο άνεργος εκδίδει ηλεκτρονικά πρώτα δελτίο ανεργίας και μετά υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για το .

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσει στην διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων και στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του.
Στην αίτηση για το τακτικής ανεργίας καταχωρεί τα προστατευόμενα μέλη, προσθέτοντας όλα τα στοιχεία που ζητά η ηλεκτρονική φόρμα (πχ ΑΜΚΑ).

Πριν την υποβολή και ολοκλήρωση της , σε εμφανές σημείο ζητείται η επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία είναι:

1. Βεβαίωση Ενσήμων εργοδότη (τελευταίο δίμηνο)
2. Ασφαλιστική Ικανότητα (μόνο για όσους έχουν προστατευόμενα μέλη)
3. Εκκαθαριστικό της εφορίας (μόνο για τους νέους επιδοτούμενους)
4. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας που να φαίνεται καθαρά ο αριθμός ΙΒΑΝ και στο οποίο το όνομα σας θα είναι πρώτο όνομα στο λογαριασμό.

Σημείωση: Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επισυνάπτεται μόνο εάν τα στοιχεία αυτής έχουν τροποποιηθεί ώστε να ελεγχθούν και να καταχωρηθούν από εμάς τα ορθά στοιχεία.

Προσοχή

1. Οι Καθηγητές επιλέγουν το ΚΠΑ2 της μόνιμης κατοικίας τους και όχι το ΚΠΑ2 που οντιστοιχεί σύμφωνα μι τη διεύθυνση εργασίας
2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα τακτικής ανεργίας είναι 6Ο ημερες από την ημερομηνία απόλυσης και η επιδότηση τους αρχίζει από την 7η ημέρα εάν η εγγραφή γίνει μέσα στις πρώτες 7 ημέρες, εάν η αίτηση υποβληθεί μετά το 7ήμερο τότε η επιδότηση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
3. Η πρώτη παρουσία είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί δύο μήνες μετά την αίτηση και έχει περιθώριο 1 μήνα. Τα διαστήματα αναγράφονται απευθείας μετά την ηλεκτρονική ολοκλήρωση της αίτησης.