Με χρηματοδότηση ύψους 43.650.000 εκ. ευρώ «άνοιξε» η πρόσκληση του νέου ΕΣΠΑ για έργα και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας… που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η πρόσκληση αφορά στους δημόσιους φορείς με αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους για έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από πλημμύρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 43.650.000 εκ. ευρώ και η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020) και συγκεκριμένα από τον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πρόσκληση αφορά σε παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας όπως προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι εξής δράσεις:

• Διαμόρφωση – διευθέτηση κοιτών ποταμών, χειμάρρων και λιμνών

• Ενίσχυση αναχωμάτων προστασίας ποταμών, χειμάρρων, λιμνών και παράκτιων αναχωμάτων

« Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχωρήσαμε το ταχύτερο δυνατόν στην έκδοση της πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 43 εκ. ευρώ. Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειάς μας αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να χρηματοδοτήσουμε τα αναγκαία έργα υποδομής για να δημιουργήσουμε μία ισχυρή ασπίδα πρόληψης και προστασίας από τους φυσικούς κινδύνους σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία και το Άγιο Όρος. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να μη βιώσουμε ξανά τα λυπηρά φαινόμενα των προηγούμενων ετών, με ανθρώπινες ζωές να κινδυνεύουν και περιουσίες να χάνονται» επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ