Από την 1η Ιανουαρίου του 2019, ο Οργανισμός και Κοινωνικής Αλληλεγγύης () θα δίνει όλα τα προνοιακά επιδόματα.

Θα υπάρξει ίδια ημέρα πληρωμής για όλους τους ανά την Ελλάδα που θα παίρνουν το προνοιακό τους επίδομα σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στην αρχή, θα δίνονται ανά δίμηνο, αλλά στόχος θα είναι να γίνονται οι πληρωμές κάθε μήνα.

Ταυτόχρονα, καταργείται το παράβολο των 46 ευρώ για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και εισάγεται ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας.

Στο νέο πλαίσιο προηγείται η διοικητική διαδικασία και ο αιτών εξετάζεται από τα ΚΕΠΑ, εφόσον πληροί όλες τις λοιπές προϋποθέσεις. Αυτή η μέριμνα σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τις ψηφιακές διασταυρώσεις απλοποιεί σημαντικά την διαδικασία για τον ανάπηρο.

Ήδη το πρόγραμμα λειτουργεί πιλοτικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Αχαΐα και θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ εντάσσονται υποχρεωτικά όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση ένταξης σε προγράμματα απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα.

Πολλοί έχουν ήδη αρχίσει να ενημερώνουν τους δικαιούχους για τη διαδικασία ενώ σχετική πληροφόρηση παρέχει και ο ΟΠΕΚΑ στην ιστοσελίδα του.

Όσον αφορά στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ:

Για τους κατοίκους της Αττικής οι για τα προνοιακά υποβάλλονται:

  1. Σε ένα από τα 50 Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της Αττικής.
  2.     Στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, Πατησίων 30, Αθήνα