Προκήρυξη ΑΣΕΠ 6Κ/2018 – Πόσες αιτήσεις κατατέθηκαν

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔02/07/2018 - 08:05 | Author: Newsroom Ipaidia

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ – (Στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης)

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/22-5-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, υποβλήθηκαν συνολικά 8.668 αιτήσεις.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 1.120 αιτήσεις για την κάλυψη 24 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 465 αιτήσεις για την κάλυψη 7 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 7.083 αιτήσεις για την κάλυψη 557 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 120.855 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 556
ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4.717
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 83
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 328
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 968
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ 38.542
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ 75.656

Loading...
  • ideascentral

    europalso