Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2017: Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔09/05/2017 - 22:45 | Author: Newsroom Ipaidia
Τελευταία τροποποίηση στις 09/05/2017 - 22:46

: Το ΑΣΕΠ (asep.gr) έκανε γγνωστό πως στο πλαίσιο της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/3-3-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην  Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), υποβλήθηκαν συνολικά 3.490 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

1.289 αιτήσεις για την κάλυψη 17 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
323 αιτήσεις για την κάλυψη 8 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
1.610 αιτήσεις για την κάλυψη 22 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
268 αιτήσεις για την κάλυψη 1 θέσης κατηγορίας Υ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 7.927 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

  • ideascentral

    europalso