Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρος Κοντονής εισηγήθηκε την τροποποίηση της που αφορά στην πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων.

Διαβάστε :

Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται η δυνατότητα συμμετοχής στον , δεν αποκλείεται κανένα πτυχίο από τα τυπικά προσόντα ΠΕ και τηρείται η αρχή των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.