Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρος Κοντονής εισηγήθηκε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1Κ/2017 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/23-01-2017 τεύχος ΑΣΕΠ) που αφορά στην πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων.

Διαβάστε : ΑΣΕΠ 2017: 5Κ/2016, 6Κ/ 2016, και 7Κ/2016

Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται η δυνατότητα συμμετοχής στον , δεν αποκλείεται κανένα πτυχίο από τα τυπικά προσόντα ΠΕ και τηρείται η αρχή των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.