Τι  πρέπει να ξέρετε για την υποβολή αιτήσεων στην , που αφορά 404 θέσεις τακτικού προσωπικού σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

Μετά τις αλλαγές στις ειδικότητες από τις οποίες θα γίνονται δεκτές , οι οποίες πάντως κατάφεραν μόνο σε ένα σημείο να μειώσουν τις φωνές των αντιδράσεων, η διαδικασία έχει ξεκινήσει στις 20 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Απριλίου.

Το σχετικό ΦΕΚ έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ’).

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την 

ΤΘ 14308

Αθήνα ΤΚ 11510.

Η προθεσμία αποστολής των δικαιολογητικών λήγει στις 10 Απριλίου.

Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ