Οι εξετάσεις BCCE™ και ALCE™ διεξάγονται τέσσερις φορές το χρόνο, Ιανουάριο, Μάρτιο, Ιούνιο και Οκτώβριο. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία. Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες εξετάσεις BCCE™ και ALCE™ που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες: 2013 Eξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος εγγραφών ALCE™ 19 Οκτωβρίου 2013 140 € 2 Σεπτεμβρίου 2013 – 27 Σεπτεμβρίου 2013 BCCE™ 19 Οκτωβρίου 2013 80 € 2 Σεπτεμβρίου 2013 – 27 Σεπτεμβρίου 2013 Περισσότερες πληροφορίες…

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ