– Μέχρι το τέλος Ιουλίου αναμένεται να έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα που αφορούν τους επιτυχόντες του διαγωνισμού του για την ΑΑΔΕ, μετά την αναδιαμόρφωση της βάσης επιτυχίας στον διαγωνισμό.

Αναλυτικότερα, υπενθυμίζεται ότι στον διαγωνισμό για την πλήρωση 822 θέσεων στην ΑΑΔΕ, από τους 11.500 που συμμετείχαν, μόνο οι 257 έγραψαν αρκετά καλά, οπότε και θα προσληφθούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες θέσεις, ενώ 565 θέσεις παραμένουν κενές.

Πρόκειται για 400 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 165 θέσεις για άτομα τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Ο διαγωνισμός είχε πολύ χαμηλό ποσοστό επιτυχίας, καθώς οι εξεταζόμενοι έπρεπε να γράψουν πάνω από 55% σε κάθε μάθημα στο οποίο εξετάζονταν. Ωστόσο περιλαμβάνονταν ερωτήσεις που απαιτούσαν υψηλές γνώσεις οικονομικών και αντίστοιχα ερωτήσεις που απαιτούσαν νομική εξειδίκευση, και άρα προκειμένου κάποιος να γράψει πάνω από τη βάση που είχε τεθεί θα έπρεπε να διαθέτει και νομικές αλλά και οικονομικές γνώσεις ταυτόχρονα.

Λόγω του χαμηλού αριθμού των επιτυχόντων και καθώς ο διαγωνισμός, όπως ανέφεραν και στελέχη του ΑΣΕΠ,,  ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός, αποφασίστηκε να μειωθεί το όριο της βάσης επιτυχίας στο 50% στη συνολική βαθμολογία (από το 60% που είχε ανακοινωθεί ότι θα ισχύσει πριν από την πραγματοποίηση του διαγωνισμού), ανεξάρτητα από τη βαθμολογία στα επιμέρους μαθήματα.

Με βάση τα νέα δεδομένα κατέθεσαν αίτηση 1.004 υποψήφιοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που είχαν δώσει εξετάσεις και πληρούν τα κριτήρια και 159 υποψήφιοι τεχνολογικής εκπαίδευσης, συνολικά 1.163 άτομα.

Καθώς η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε στο τέλος Ιουνίου, από την πλευρά του ΑΣΕΠ αναμένεται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αιτήσεων έως το τέλος του μήνα, οπότε και θα ανακοινωθεί ο τελικός πίνακας με τους επιτυχόντες. Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις δεν πληρωθούν από αυτές που έχει ζητήσει η ΑΑΔΕ, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει το ΑΣΕΠ θα πραγματοποιηθεί νέος διαγωνισμός.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, οι οποίοι με βάση τα νέα κριτήρια έχουν επιτύχει, ζητούν να αξιοποιηθούν και σε μελλοντική αναζήτηση-προκήρυξη θέσεων στην ΑΑΔΕ. Οπως σημειώνουν σε επιστολή τους, «πετύχαμε στον πιο δύσκολο και προβληματικό διαγωνισμό στην ιστορία του ΑΣΕΠ, θεωρούμε λοιπόν ότι είμαστε οι πλέον καταρτισμένοι για να στελεχώσουμε τις θέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής κατά προτεραιότητα».

Ζητούν να αξιοποιηθεί η δεξαμενή των επιτυχόντων στον διαγωνισμό (1Γ) και για τις μελλοντικές προσλήψεις υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ μέχρις εξαντλήσεως του καταλόγου που διαμορφώθηκε με βάση τις νέες προδιαγραφές οι οποίες τέθηκαν.