Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επειδή συνέταξαν το ατομικό ψηφιακό σχέδιο δράσης.

Οι μακροχρόνια άνεργοι που βρίσκονται πάνω από 5 χρόνια στη λίστα της (ΟΑΕΔ), εάν συντάξουν ψηφιακό σχέδιο δράσης, λαμβάνουν μπόνους 300 ευρώ.

Το μπόνους του 50%

Εάν ένας άνεργος βρει εργασία στο διάστημα που του καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας, θα συνεχίσει να λαμβάνει το 50% του επιδόματος έως ότου λήξει η περίοδος της επιδότησης. Αυτό σημαίνει πως εάν ο άνεργος στους 6 μήνες βρει μια δουλειά και λαμβάνει 1.000 ευρώ μισθό, θα συνεχίσει για τους υπόλοιπους 6 μήνες να λαμβάνει άλλα 238 ευρώ από τον ΟΑΕΔ, ποσό που αντιστοιχεί στο μισό επίδομα ανεργίας.
Διαγραφή ανέργων

Ο άνεργος διαγράφεται από το μητρώο ανέργων εφόσον αρνηθεί 3 φορές να εργαστεί σε κατάλληλη θέση που του έχει προταθεί από τη ΔΥΠΑ. Σε αυτή τη περίπτωση η διαγραφή του θα έχει διάρκεια 2 χρόνια και θα διακόπτεται το επίδομα ανεργίας. Διαγραφή όμως προβλέπεται και στην περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης. Όταν συμβαίνει αυτό, ο άνεργος διαγράφεται από το μητρώο για 6 μήνες και για το ίδιο διάστημα δεν θα του καταβάλλεται επίδομα ανεργίας.

Επιπλέον, ο άνεργος για να παραμείνει στο μητρώο ανέργων θα πρέπει να προχωρά υποχρεωτικά στη κατάρτιση ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ.