Δείτε παρακάτω όλα όσα αναφέρει η νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που έγινε το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022 και αναλύει τις, και τις συγκρίνει με άλλες χώρες.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, είναι σαφές ότι η Ελλάδα έχει το πιο φθηνό «καλάθι του νοικοκυριού» σε σύγκριση με χώρες όπως η Γαλλία και η Βρετανία. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα στις τιμές των σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνή συγκριτικά με τη Γαλλία (15%), τη Βρετανία (8%), την Ιταλία (5%) ενώ με την Πορτογαλία και την Ισπανία το καλάθι στην Ελλάδα είναι κατά 1% πιο φθηνό.

Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, τα αποτελέσματα αλλάζουν αν αφαιρεθεί ο ΦΠΑ. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, η Ελλάδα έχει καλύτερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει πιο φθηνό καλάθι του νοικοκυριού από τη Γαλλία σε ποσοστό 23%), από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο φθηνή στις τιμές κατά 17%, από την Ιταλία κατά 13%, την Ισπανία κατά 6% και την Πορτογαλία κατά 4%.

Η εικόνα των αποτελεσμάτων, όπως αναφέρει ο ΙΕΛΚΑ, αλλάζει σημαντικά όταν αφαιρέσουμε τον ΦΠΑ ανά χώρα, καθώς γίνονται αντιληπτές οι πραγματικές τιμές των προϊόντων σουπερμάρκετ. Η σύγκριση των καλαθιών σε αυτή την περίπτωση δείχνει ότι οι και οι έξι χώρες έχουν πιο ακριβό μέσο καλάθι από την Ελλάδα, η Γαλλία κατά 23%, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 17%, η Ιταλία κατά 13%, η Ισπανία κατά 6% και η Πορτογαλία κατά 4%.

Ποιος είναι ο ρόλος του ΦΠΑ στις τιμές στο καλάθι του νοικοκυριού

Οπως αναφέρεται στην έρευνα του ΙΕΛΚΑ, η Ελλάδα έχει ΦΠΑ 13%. Στη Βρετανία ο ΦΠΑ είναι από 0% έως 5% και η Γαλλία έχει ΦΠΑ (10% ΚΑΙ 5,5%). Πάντως, η εικόνα από την ανάλυση της έρευνας του ΙΕΛΚΑ είναι ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν καλύτερες τιμές σε σχέση με αρκετές άλλες χώρες.