Πώς θα πραγματοποιούνται οι νέου τύπου φορολογικοί έλεγχοι

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔05/02/2020 - 10:17 | Author: Newsroom Ipaidia

Στο «κυνήγι» του «μαύρου» χρήματος και της απόκρυψης εισοδημάτων από την εξορμούν οι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και παραοικονομίας ώστε να επιτευχθεί η ενίσχυση των εσόδων του Δημοσίου και η στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο αυτό μπαίνουν άμεσα στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών αρχών όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι θα ελεγχθούν πρωτίστως με τις δύο νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

Η πρώτη είναι η μέθοδος της αρχής των αναλογιών, με την οποία θα προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη του ελεγχόμενου προσώπου βάσει αναλογιών και ιδίως του περιθωρίου μικτού κέρδους.

Η δεύτερη μέθοδος αφορά τη σχέση της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. Συγκεκριμένα, επί του συνολικού όγκου του κύκλου εργασιών, ο οποίος προσδιορίζεται είτε από τα λογιστικά αρχεία του ελεγχόμενου προσώπου είτε από τρίτες πηγές, εφαρμόζεται η τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος ή υπηρεσίας προκειμένου να προσδιοριστούν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

  • ideascentral

    europalso