Αναλυτικός οδηγός – Κίνητρα στους πολίτες για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής – Τι ισχύει – Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από την Τρίτη, το φορολογικό νομοσχέδιο από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μεταξύ των πολλών μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει και αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», οι φορολογούμενοι θα δουν διπλάσια έκπτωση φόρου εισοδήματος σε περίπτωση που προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνισης και λειτουργικής αναβάθμισης κτιρίων.Πρόκειται για ένα μέτρο που έχει στόχο να λειτουργήσει και ως ισχυρό κίνητρο για τη λήψη αποδείξεων από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην οικοδομή.

Σε ό,τι αφορά την έκπτωση, αυξάνεται από 1.600 σε 3.200 ευρώ τον χρόνο και μάλιστα για 5 χρόνια, βάζοντας όριο 16.000 ευρώ στο ύψος της έκπτωσης φόρου, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο».

Παράλληλα καταργείται ο υφιστάμενος περιορισμός με το όριο του 40% στο ποσό της έκπτωσης.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύσει η έκπτωση είναι οι εξής:

α) Τα κτίρια να μην έχουν ήδη ενταχθεί ή να μην πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμά αναβάθμισης

β) Οι δαπάνες να αποδεικνύονται με εκδοθείσες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή με εκδοθέντα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών

γ) Οι δαπάνες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών οι οποίες αναγνωρίζονται είναι οι εξής:

Α. Ενεργειακές

Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.
Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.
Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.
Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας. Β. Λειτουργικές-αισθητικές
Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.
Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Συντήρηση/επισκευή στέγης.
Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.
Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.
Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.
Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Τι προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τη χρήση μετρητών

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ολιστική και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής, τη φορολογική δικαιοσύνη και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει τον περιορισμό της χρήσης μετρητών.

Πιο συγκεκριμένα:

– Οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα γίνονται αποκλειστικά με χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής. Συμβόλαια που αναφέρουν μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά είναι άκυρα.

– Τα πρόστιμα για αγορές άνω των 500 ευρώ με μετρητά, που είναι σήμερα 100 ευρώ, αυξάνονται στο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.

Επίσης, το νομοσχέδιο εισάγει μια σειρά νέων ρυθμίσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

– Μειώνονται όπως είχε ήδη γίνει γνωστό οι φόροι συγκέντρωσης κεφαλαίου (από 0,5 σε 0,2%) και χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά 50%, σε 1 τοις χιλίοις.

-Για τις φορολογικές δηλώσεις συζύγων, προβλέπεται ότι η δήλωση μπορεί να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει με δήλωσή του μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή της χωριστής δήλωσης είναι δεσμευτική και για τον άλλο σύζυγο, είναι ανέκκλητη για το πρώτο έτος που αφορά και ισχύει για κάθε επόμενο φορολογικό έτος, αν δεν ανακληθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του αντίστοιχου έτους.

Το κείμενο του σχεδίου νόμου έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/minfin/?p=12178. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου.