Τη σημαντική μείωση του (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τρέχοντος έτους για τα που κατέχουν θα μπορούν, σύντομα, να εξασφαλίσουν όσοι φορολογούμενοι παρέλειψαν να δηλώσουν σωστά στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της Εφορίας τυχόν υφιστάμενα εντός των αγροτεμαχίων κτίσματα που δεν είναι κατοικίες.

Η δυνατότητα αυτή θα παρασχεθεί, εντός των προσεχών ημερών, μέσω της ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής του συστήματος TAXISNET για την υποβολή διορθωτικών δηλώσεων Ε9 και για το έτος 2018. Υποβάλλοντας τροποποιητικές- δηλώσεις Ε9 έτους 2018 με τις οποίες θα διορθώσουν τα στοιχεία για τα αγροτεμάχιά τους, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα καταφέρουν να «ξεφουσκώσουν» έστω και εκ των υστέρων τις συνολικές χρεώσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου τα οποία έλαβαν πρόσφατα.

Πώς γίνεται η διόρθωση

Σύμφωνα τώρα με τις οδηγίες μηχανογραφικής επεξεργασίας των δηλώσεων Ε9 που έχει εκδώσει η πρώην Γ.Γ.Δ.Ε. και νυνΑ.Α.Δ.Ε, σε περίπτωση κατά την οποία στον πίνακα 2 του Ε9 έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (η στήλη 17) αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου (στη στήλη 17α ή 17β ή 17γ) τότε θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία και ο φόρος πενταπλασιάζεται αυτόματα.

Συνεπώς, αν κάποιος φορολογούμενος έχει αγροτεμάχιο μέσα στο οποίο υπάρχει κάποιο κτίσμα, το οποίο δεν είναι κατοικία αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη ή κτίριο επαγγελματικής στέγης, πρέπει να ελέγξει εάν στην εικόνα περιουσιακής κατάστασης που έχει σχηματιστεί για το έτος 2018, με βάση τα υποβληθέντα κατά το παρελθόν έντυπα Ε9 των ετών 2010-2018, είναι συμπληρωμένη μία από τις στήλες 17β ή 17γ.

Αν αυτό δεν έχει συμβεί τότε το μηχανογραφικό σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. έχει εκλάβει το κτίσμα που βρίσκεται μέσα στο δηλωθέν αγροτεμάχιο ως «κατοικία» και κατά τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έχει πενταπλασιάσει τον φόρο του αγροτεμαχίου! Για να αντιμετωπιστεί μια τέτοια παράλειψη, η οποία έχει γίνει αιτία να «φουσκώσει» το εκκαθαριστικό του φετινού ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητική-διορθωτική δήλωση Ε9, στην οποία θα πρέπει να ξαναδηλώσει το αγροτεμάχιο και να συμπληρώσει κατά περίπτωση είτε τη στήλη 17β, αν πρόκειται για γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη, είτε τη στήλη 17γ, εάν πρόκειται για κτίριο επαγγελματικής στέγης ή για άλλο ειδικό κτίριο.