Μεγάλη “ανάσα” θα πάρουν οι ασφαλισμένοι της χώρας που έχουν πολλά χρέη σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ λόγω της παράλληλης ασφάλισης τους σε δύο ή και περισσότερα Ταμεία, όπως προβλέπει η σχετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Πιο αναλυτικά, η ρύθμιση του υπουργείου για τη διαγραφή οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας αφορά τις τρεις μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων και επαγγελματιών:

– Τους δημοσιογράφους που είναι ασφαλισμένοι (προ του 1993) στο τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και είχαν μπλοκάκι και βρέθηκαν να χρωστούν στον ΟΑΕΕ.

-Τους νέους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (μετά το 1993) που έχουν ενεργό δελτίο παροχής υπηρεσιών.

-Τους ασφαλισμένους στον τέως ΟΓΑ με απαλλακτικές βεβαιώσεις από τον ΟΑΕΕ, λόγω δραστηριότητας τους σε μικρούς πληθυσμιακά δήμους.

Κάθε ασφαλισμένος που κατέβαλε εισφορές σε ένα Ταμείο και βρέθηκε να χρωστάει σε ένα δεύτερο ταμείο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 (εμπίπτει δηλαδή στην κατηγορία χρεών «εύλογης αμφιβολίας») θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μια αίτηση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι λόγω διπλής ασφάλισης δεν έχει καμία οφειλή.

-Το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης θα καλείται στη συνέχεια να γνωμοδοτήσει εάν όντως συντρέχουν λόγοι εύλογης αμφιβολίας (λόγω αντικρουόμενων δικαστικών αποφάσεων, αντικρουόμενων διατάξεων κλπ).

-Τον τελικό λόγο θα έχει ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας που αφού ομαδοποιηθούν οι περιπτώσεις θα εκδίδει υπουργική απόφαση για την απαλλαγή των οφειλετών με διαγραφή των χρεών που έχουν προκύψει.