10.829 λογαριασμοί ελευθέρων επαγγελματιών–αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, δέχτηκαν ποσά συνολικού ύψους 13.312.413,76 ευρώ από τον .

Τα ποσά πιστώθηκαν από τον e – ΕΦΚΑ,, στους λογαριασμούς των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επεξεργασίας αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που είχαν υποβληθεί έως τις 19/1/2023.

Για τους επαγγελματίες που υπέβαλαν αίτημα, μετά από την ανωτέρω ημερομηνία (19/1), η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός επεξεργασίας της αίτησης από τον e – ΕΦΚΑ, με πίστωση των ποσών στο ΙΒΑΝ του δικαιούχου.

Συνολικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e – ΕΦΚΑ επεξεργάστηκαν 24.468 αιτήσεις επαγγελματιών, που υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων», από τις οποίες οι 13.639 απορίφθηκαν, καθώς δεν είχαν πιστωτικό υπόλοιπο.