Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική , προκειμένου οι δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση για το έτος 2023 να υποβάλουν.

Μεγάλη προσοχή! Όσοι γονείς έχουν ήδη υποβάλλει την αίτησή τους για το 2023 και αυτή έχει εγκριθεί δεν χρειάζεται να επανυποβάλλουν αίτηση Α21. Οι αιτήσεις ανοίγουν τώρα ξανά – – για όσους δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει ακόμη για το 2023 αίτηση.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει αυτή τη φορά ανοιχτή μέχρι τις 7/7/2023 και ώρα 18.00. Στην συνέχεια θα κλείσει προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας της πληρωμής της 3ης δόσης 2023 και τυχόν αναδρομικών.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ,, ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, , με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet.

Οι πολίτες πρέπει να προσέχουν ότι για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.