Χιλιάδες φορολογούμενοι, ύποπτοι για φοροδιαφυγή, που περιλαμβάνονται στη λίστα-μαμούθ των «65 CD» και στις λίστες Μπόργιανς, Λαγκάρντ και εμβασμάτων, για τους οποίους οι υπηρεσίες της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και νυν Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δεν εξέδωσαν και δεν κοινοποίησαν ακόμη εντολές ελέγχου, έχουν τη μοναδική ευκαιρία να γλιτώσουν από την πληρωμή φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων σημαντικού ύψους.

Η μη έκδοση και η μη κοινοποίηση εντολών ελέγχου μέχρι σήμερα έχει ως συνέπεια οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν αυτοβούλως και άμεσα στις ρυθμίσεις του ν. 4446/2016, με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους από αυτούς που θα αντιμετώπιζαν αν είχαν ήδη εκδοθεί και τους είχαν κοινοποιηθεί εντολές ελέγχου ή ακόμη και σημειώματα διαπιστώσεων από τις αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες (εφόσον εν τω μεταξύ είχαν προχωρήσει και οι έλεγχοι)!

Τι ισχύει

Ειδικότερα, όσοι φορολογούμενοι περιλαμβάνονται σε όλες αυτές τις λίστες μεγαλοκαταθετών και φορολογουμένων, που απέστειλαν μεγάλου ύψους εμβάσματα στο εξωτερικό, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί και δεν είχαν κοινοποιηθεί ακόμη σ’ αυτούς εντολές ελέγχου, μπορούν άμεσα να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΥΟ και να δηλώσουν οικειοθελώς ό,τι ποσά θέλουν οι ίδιοι να αποκαλύψουν, υποβάλλοντας αυτοβούλως εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-5-2017. Ετσι, θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τους αναλογούντες φόρους επί όποιων ποσών αυτοί επιθυμούν να αποκαλύψουν, μαζί με πρόσθετους φόρους κλιμακούμενους μόλις κατά 8% έως και 12,5%.

Εάν όμως οι εντολές ελέγχου είχαν εκδοθεί και κοινοποιηθεί ήδη από τη Διεύθυνση Ελέγχων της ΓΓΔΕ, τότε σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα ξεκινούσε με τους ελέγχους ήδη να έχουν ξεκινήσει και σε αρκετές εξ αυτών να έχουν φθάσει ήδη στον εντοπισμό όλων των αδήλωτων εισοδημάτων, μέσω διασταυρώσεων μεταξύ των ποσών που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των εμπλεκομένων και των ποσών που αυτοί εμφάνισαν στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2001-2016.

Ετσι, οι εν λόγω φορολογούμενοι, για να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του ν. 4446/2016, θα αναγκάζονταν τότε, σε πολλές περιπτώσεις, να παραδεχθούν ότι απέκρυψαν πολύ μεγαλύτερα ποσά από αυτά που θα παραδεχθούν τώρα κι έτσι θα υποχρεώνονταν να πληρώσουν πολύ περισσότερους φόρους. Επί των φόρων αυτών μάλιστα θα υποχρεώνονταν να καταβάλουν και πολύ μεγαλύτερα ποσά προσαυξήσεων.