Από την υποχρέωση ηλεκτρονικών πληρωμένων για το “χτίσιμο” του ορίου του 2019 εξαιρούνται μερικές κατηγορίες φορολογουμένων.

Οι κατηγορίες αυτές είναι οι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, αυτοί που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι περιστασιακά απασχολούμενοι με χαμηλό εισόδημα, κ.λ.π

Ωστόσο επισημαίνεται ότι,οι φορολογούμενοι αυτοί θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις σε φυσική μορφή. Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων υπολογίζεται με την ίδια κλίμακα που υπολογίζονται και οι ελάχιστες δαπάνες με πλαστικό χρήμα.

Για την οικοδόμηση του αφορολόγητου ορίου αναγνωρίζονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

-Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά

-Αλκοολούχα ποτά και καπνός.

– Ένδυση και υπόδηση.

-Στέγαση, εξαιρουμένων των ενοικίων.

– Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες.

-Υγεία

-Μεταφορές, εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.

-Επικοινωνίες.

-Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.

-Εκπαίδευση.

– Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια.

-Άλλα αγαθά και υπηρεσίες.