Ποιές είναι οι θετικές ανατροπές που έρχονται – για όλα τα Ταμεία, ενώ η αύξηση που αναμένεται να δοθεί θα κινείται στα επίπεδα των 50-350€.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το workenter, η , και συγκεκριμένα:

Δημόσιο: Μέχρι σήμερα η θεμελίωση απαιτούσε 25ετία και 35ετία. Με 25ετία στο Δημόσιο δίδεται η επικουρική στα 67 χρόνια ηλικίας, άσχετα αν η κύρια σύνταξη δόθηκε στα 55 με 25ετία και ανήλικο. Τώρα πλέον στο Δημόσιο θεμελιώνουν δικαίωμα επικουρικής στα 15 έτη.

ΔΕΚΟ – τράπεζες: Τώρα η έκδοση επικουρικής απαιτεί 25 ή 35 έτη ασφάλισης. Με όλα τα ένσημα ή με αναγνώριση μόνο της στρατιωτικής θητείας. Και εδώ πάμε στα 15 έτη.

Επικουρική: Αφορά διαδοχική επικουρική ασφάλιση σε ΤΣΜΕΔΕ ή Ταμείο Νομικών με Δημόσιο, ΙΚΑ ή επικουρικό, ΔΕΚΟ και λοιπές περιπτώσεις. Τώρα όλα πηγαίνουν στα 15 έτη.

: Πως υπολογίζεται

Όσοι βγαίνουν από το 2015 έχουν δύο τρόπους υπολογισμού.

Ο πρώτος αφορά τα έτη έως το 2014 με συντελεστή 0,45% και πολλαπλασιάζεται με τον συντάξιμο μισθό που είχαν οι ασφαλισμένοι έως το 2014. Ο έτερος, από το 2015 και μετά, επηρεάζεται από τις εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι και την ηλικία αποχώρησης, που παίζει ρόλο στο ποσόν που θα λάβει ο συνταξιούχος. Μετά τις αυξήσεις στις αναλογικές και εθνικές συντάξεις, έπεται η αύξηση στις επικουρικές.

Από τα έως τώρα δεδομένα, η μέση αύξηση θα είναι 50-350 ευρώ, σε όσα Ταμεία έχουν τη δυνατότητα αύξησης της επικουρικής. Στελέχη των Ταμείων τονίζουν ότι «ο μέσος όρος αύξησης των επικουρικών σε συντάξεις… χαμηλής πτήσης θα είναι κατά μέσον όρο στα 50€, ενώ για συντάξεις άνω των 40 ετών ασφάλισης ίσως φτάσουν τα 300-350€».

Η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία απονομής κύριας σύνταξης, ή εντός 6 μηνών από την ημερομηνία αίτησης για την απονομή επικουρικής σύνταξης.

Συντάξεις: Αυξήσεις έως και 350 ευρώ – Δείτε ποιους αφορά

Η αύξηση κατά 50-350 € και θεμελίωση δικαιώματος στα 15 έτη σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αφορά και τις 50.000 εκκρεμείς συντάξεις, σε περίπτωση που υποβλήθηκαν μεταγενέστερα από την αίτηση απονομής κύριας σύνταξης (αφορά συνταξιούχους που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες επικουρικής ασφάλισης και έχουν ηλικία 67 ετών).

Αν παρέλθει 6μηνο χωρίς απόφαση, η επικουρική εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, όπου υπάγονται οι ασφαλισμένοι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, με βάση τα στοιχεία ασφάλισης που είναι καταχωρισμένα στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ».

Αν το σύνολο ή μέρος της επικουρικής τους ασφάλισης έχει διανυθεί στο πρώην Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) ή σε φορείς επικουρικής ασφάλισης που είχαν ενταχθεί σ’ αυτό.

Για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις, ισχύει πλέον χρονοδιάγραμμα που προβλέπει ότι η επικουρική θα εκδίδεται εντός τριμήνου μετά την οριστική απόφαση της κύριας σύνταξης.

Αν δεν βρεθούν πλήρη στοιχεία, οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν προσωρινά 100€ τον μήνα και στη συνέχεια θα γίνονται διορθώσεις.

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι επικουρικές που καταβλήθηκαν θα επιστραφούν με παρακράτηση του 25% της κύριας σύνταξης. Τα νέα ποσά Ήδη στον ΕΦΚΑ έχουν προχωρήσει στην κατεύθυνση της έκδοσης των νέων επικουρικών για συνταξιούχους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Να δούμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Επικουρική Δημοσίου: α) Με 40ετία και ηλικία 62 ετών: Με μισθό 2.300 ευρώ, επικουρική 350 ευρώ. Με μισθό 1.950 ευρώ, επικουρική 283 ευρώ, β) Με 27ετία και ηλικία 67 ετών: Με μισθό 1.500 ευρώ, επικουρική 151 ευρώ. Αν βγει στη σύνταξη στα 62, η επικουρική φτάνει στα 133 ευρώ, γ) Με 37ετία και ηλικία 65 ετών: Με μισθό 1.940 ευρώ, επικουρική 266 ευρώ προ φόρου. Αν βγει στα 67, θα λάβει 270 ευρώ.
Επικουρική ΙΚΑ: α) Με 25ετία και ηλικία 67 ετών: Με μισθό 1.200 ευρώ, επικουρική 116 ευρώ. Στα 62, θα πάρει 100 ευρώ. Με μισθό 820 ευρώ στα 62, η επικουρική είναι 66 ευρώ, β) Με 35ετία και ηλικία 67 ετών: Με μισθό 1.700 ευρώ, επικουρική 230 ευρώ, γ) Με 40ετία και ηλικία 67 ετών: Με μισθό 2.100 ευρώ, επικουρική 328 ευρώ. Στα 65, επικουρική 323 ευρώ. Στα 62, θα πάρει επικουρική 317 ευρώ.