Ποιές προσλήψεις παγώνουν λόγω εκλογών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔05/04/2019 - 14:39 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ενόψει των και Περιφερειακών Εκλογών ̟που θα διεξαχθούν στη χώρα µας, αρχικώς την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 (άρθρο 6 ̟αρ. 4 του ν. 4555/2018), το Υπουργείο Εργασίας πληροφορε'ι για τα θέµατα σχετικά µε υπηρεσιακές µεταβολές και προσλήψεις προσωπικού κατά το χρονικό διάστηµα που προηγείται και έπεται των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών.

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), ό̟μως έχει τροποποιηθεί µε τα άρθρ. 78 του ν.4257/2014 (Α’ 93) και 82 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), oι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (A΄28), το ο̟ποίο ρυθµίζει τις προσλήψεις και τις υπηρεσιακές μεταβολές κατά τις προεκλογικές ̟περιόδους, ισχύουν για το χρονικό διάστηµα του ενός µηνός που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.

Δείτε τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα για την Παιδεία και τα νέα της επικαιρότητας στο ipaideia.gr

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων ̟ου αφορούν στο ή την , καθώς και στην ο̟ποιαδή̟ποτε µεταβολή αναφερόµενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας ̟προσωπικού των φορέων της Αυτοδιοίκησης, για το χρονικό διάστηµα του ενός (1) µηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των Περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ήτοι την 1η Σεπτεµβρίου 2019.

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ

Loading...


  • europalso   ideascentral