Τι ερχεται το 2023 δεδομένης της κατάστασης με τον πληρθωρισμό. Αναλυτικότερα, δεν θα φρενάρει τα φορολογικά έσοδα, καθώς ο πληθωρισμός και οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων θα διατηρήσουν τη δυναμική των φορολογικών εισπράξεων.

Η ανάπτυξη 1,8% για το 2023, ο υψηλός πληθωρισμός που προβλέπεται στο 5% για το 2023 και τα έκτακτα μέτρα συνολικού ύψους 5,2 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, σε σημαντικό βαθμό δείχνουν του πως θα κινηθούν τα φορολογικά έσοδα.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 60,359 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,934 δισ. ευρώ ή 8,9%, έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022.

Τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 54,915 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 4,860 δισ. ευρώ ή 9,7% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022. Η αύξηση αυτή οφείλεται: α) στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, λόγω της σταδιακής επαναφοράς της στην κανονικότητα μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των κυβερνητικών μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, β) στη σημαντική αύξηση των τουριστικών εισπράξεων που επανήλθαν πλησίον του επιπέδου του 2019, γ) στη σημαντική αύξηση των μισθών, γεγονός που επηρεάζει κυρίως τα έσοδα από τους άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος) και δ) στις έντονες πληθωριστικές πιέσεις που αντιμετωπίζει και η χώρα μας, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως ο ΦΠΑ, οι ΕΦΚ, οι φόροι με μορφή χαρτοσήμου και οι φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών. Οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο ύψος των 31,532 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 3,041 δισ. ευρώ ή 10,7% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022. Ειδικότερα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 21,409 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,654 δισ. ευρώ από τον στόχο και τα έσοδα από τους ΕΦΚ εκτιμώνται στο ποσό των 7,076 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.
Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως οι δασμοί και τα λοιπά τέλη που επιβάλλονται στις εισαγωγές από κράτη μη μέλη της ΕΕ με βάση το κοινό τελωνειακό δασμολόγιο. Εκτιμώνται έσοδα 423 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 127 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022.

Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας.

Οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας, που περιλαμβάνουν κυρίως τον ΕΝΦΙΑ, αναμένεται να διαμορφωθούν στο ύψος των 2,381 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 121 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022, λόγω της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου του ΕΝΦΙΑ (νέες αντικειμενικές αξίες, μείωση συντελεστών κύριου φόρου, επέκταση των εκπτώσεων).
Λοιποί φόροι επί παραγωγής. Τα κύρια έσοδα της κατηγορίας αυτής προέρχονται από το τέλος επιτηδεύματος και από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ. Οι λοιποί φόροι παραγωγής εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 1,198 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 165 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Φόρος εισοδήματος

Το ύψος του φόρου εισοδήματος (φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και λοιπών κατηγοριών) αναμένεται να διαμορφωθεί στα 16,855 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,508 δισ. ευρώ ή 9,8%, έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθουν σε 11,152 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 800 εκατ. ευρώ από τον στόχο, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων εκτιμώνται στο ποσό των 4,399 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 606 εκατ. από τον στόχο.
Φόροι κεφαλαίου.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι φόροι και τα τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών. Εκτιμώνται έσοδα 226 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 56 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022.
Λοιποί τρέχοντες φόροι. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και τα διάφορα μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα. Τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,298 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 84 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ