Ποιοί θα πληρωθούν στις αρχές του Δεκεμβρίου και ποιοί θα πληρωθούν στις 21 Δεκεμβρίου – Όσα πρέπει να ξέρετε για το δώρο χριστουγένων στο iPaidia.gr.

Συγκεκριμένα, στις 5 Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η και στις δικαιούχους προστασίας μήτροτηας από τη ΔΥΠΑ,.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στις 5 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η προπληρωμή των τακτικών ε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων που θα καταβάλλονταν από 5/12/2022 έως 6/1/2023.

Από την ίδια ημερομηνία αναμένεται να ξεκινήσει και η προπληρωμή για το Δώρο Χριστουγέννων στους τακτικά επιδοτούμενους ανέργους, στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας και στους δικαιούχους του επιδόματος γονικής αδείας.

Όσοι εκ των ως άνω έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα των προπληρωμών θα δουν τα χρήματα μετά την εκπλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Να σημειωθεί ότι για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, θα πρέπει ο άνεργος να παίρνει επίδομα ανεργίας ή να έχει λάβει επίδομα ανεργίας για κάποιο διάστημα από την 1η Μαΐου 2022 και μετά.

Τα επιδόματα και το Δώρο Χριστουγέννων θα πιστωθούν αυτόματα, με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ δεν υπάρχει λόγος προσέλευσης των δικαιούχων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΔΥΠΑ.

Να σημειωθεί ότι οι πληρωμές θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή από τον ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται, ότι για όσους επιδοτούμενους ανέργους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα των προπληρωμών επιδομάτων, η προπληρωμή θα καταβληθεί μετά την δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επιδότηση μακροχρονίως ανέργων ή βοήθημα αυτοτελώς απασχολουμένων μπορούν να δηλώνουν ηλεκτρονικά την παρουσία τους για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα λόγω κορονοϊού.

Η ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας μπορεί να γίνει μόνο εντός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων που τους έχουν γνωστοποιηθεί.

Με τη δήλωση της παρουσίας εξασφαλίζετε την ομαλή καταβολή των επιδομάτων σας, χωρίς άλλη ενέργεια.

Οι πιστώσεις των επιδομάτων θα γίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επιδοτουμένων ανέργων, των δικαιούχων του βοηθήματος των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, καθώς και των μακροχρονίως ανέργων (μέσα στα χρονικά διαστήματα που τους έχουν οριστεί) εξακολουθεί να ισχύει.

Το ύψος του Δώρου Χριστουγέννων

Όλοι οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ και παίρνουν το επίδομα ανεργίας δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων. Ωστόσο το ύψος του δώρου Χριστουγέννων και αν θα τους καταβληθεί ολόκληρο δηλαδή 438 ευρώ εξαρτάται από το πόσο διάστημα ήταν άνεργοι μέσα στο τρέχον έτος.

Ειδικότερα, το ποσό του δώρου Χριστουγέννων που θα πάρουν ισούται με ένα ολόκληρο επίδομα ανεργίας, εφόσον λάμβαναν το επίδομα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή 438 ευρώ.

Στην περίπτωση που έπαιρναν για διάστημα μικρότερο από το παραπάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Σήμερα το ημερήσιο επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται στα 17,52 ευρώ και το μηνιαίο στα 438 ευρώ.

Εάν λοιπόν κάποιος παίρνει το επίδομα ανεργίας από την 1η Μαΐου του 2021 μέχρι τέλος του έτους θα πάρει δώρο Χριστουγέννων τα 438 ευρώ.

Εάν όμως κάποιος είναι άνεργος για έξι μήνες δηλαδή από τον Ιούλιο τότε θα πάρει τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας, 3Χ17,52 για κάθε μήνα επί έξι μήνες, δηλαδή 17,52×3×6= 315,36 ευρώ.

Εάν κάποιος είναι άνεργος από τον Σεπτέμβριο τότε θα πάρει 3Χ17,52Χ4 μήνες =210,24 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων.
Εάν κάποιος είναι άνεργος από τον Αύγουστο τότε θα πάρει αναλογικό δώρο Χριστουγέννων για 5 μήνες. Έτσι ο εν λόγω άνεργος θα λάβει 3Χ17,52Χ5 μήνες = 262,8 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων.

Εργαζόμενος ο οποίος έμεινε άνεργος από τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους θα πάρει αναλογικό δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ για 2 μήνες ανεργίας. Έτσι θα πάρει 3Χ17,52Χ2 μήνες = 105,12 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων.