Πίνακα με τις εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα κοινοποίησε η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε. σε ανακοίνωση της.

Δείτε παρακάτω τους πίνακες:

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει πολύ σημαντική αύξηση των παραιτήσεων σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ενδεικτικά:

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους οργανικά ανήκοντες των πινάκων κίνησης διδακτικού προσωπικού που απεστάλησαν στο για τη διαδικασία των μεταθέσεων, από τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ, έχουν αφαιρεθεί οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία μέχρι και τις 10-03-2021. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διαδικασία και τα κενά που θα προκύψουν -μετά την οριστικοποίηση των παραιτήσεων- αναμένεται να υπολογιστούν για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων 2021 και όχι για τις μεταθέσεις/βελτιώσεις 2022, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, κενά που, προφανώς, θα ληφθούν υπόψη και για τους επικείμενους διορισμούς των 5.250 εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση το 2021.

Η ύπαρξη όλων αυτών των οργανικών κενών καταδεικνύει την αδήριτη ανάγκη για την ικανοποίηση, όσο το δυνατόν, περισσότερων αιτήσεων μετάθεσης και στη συνέχεια μαζικών μόνιμων διορισμών για την κάλυψη όχι μόνο αυτών των κενών, αλλά και όλων των κενών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση, όπως αποδεικνύεται περίτρανα και από τον φετινό αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην κατανομή των κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η σύσταση νέων οργανικών θέσεων λόγω της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, αλλά και, κυρίως, ειδικοτήτων είναι επιτακτική ανάγκη. Δεν είναι δυνατόν σε μεγάλες διευθύνσεις εκπαίδευσης της Χώρας να υπάρχουν ελάχιστες έως καθόλου οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Σε κάθε περίπτωση η κατανομή ανάμεσα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι τις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο βαθμίδες.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ζητά την πραγματοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού μεταθέσεων τόσο στην Ειδική όσο και στη Γενική Αγωγή, τη δημιουργία των απαραίτητων οργανικών θέσεων που έχει ανάγκη η εκπαίδευση, καθώς και την κάλυψη όλων των κενών θέσεων με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.