Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων των Γενικών (ΓΕ.Λ) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ) Λυκείων, σχολικού έτους 2021-2022.

Τι αναφέρει η απόφαση

Tους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Α΄, Β΄ Φάσης και Γ΄ Φάσης (τελικής) των Γενικών (ΓΕ.Λ.)και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχολικού έτους 2021-2022 προκήρυξε το υπουργείο Παιδείας.

Αναθέτει τη διοργάνωση (α) της Α΄ Φάσης των Πανελληνίων Αγώνων Κολύμβησης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας στις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Πειραιά και Δυτικής Θεσσαλονίκης και (β) της Β΄ και Γ΄ φάσης στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό ως εξής:

– Α’ Φάση: Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022 (α) στην Αθήνα – Κολυμβητήριο της Νίκαιας «ο Πλάτων» και ώρες 9.30 έως 12.30 και (β) στη Δυτική Θεσσαλονίκη – Κολυμβητήριο «Ποσειδώνιο» και ώρες 9.30 έως 12.30 .

– Β’ Φάση: Παρασκευή, 15/04/2022 προκριματικοί αγώνες στη Θεσσαλονίκη – Κολυμβητήριο «Ποσειδώνιο» και ώρα 9.00.

– Γ΄ Τελική Φάση: Παρασκευή, 15/04/2022 στη Θεσσαλονίκη – Κολυμβητήριο «Ποσειδώνιο» και ώρα 17.00.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.

2. Οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και κατά το έτος 2007 μόνο οι φοιτούντες στην Α΄ Λυκείου.

3. Οι ανωτέρω θα πρέπει να κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε., καθώς και επικαιροποιημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή σε ισχύ έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων και κάρτα διαπίστευσης κολυμβητή/κολυμβήτριας.

4. Στη διοργάνωση μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες που δεν διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε., επικαιροποιημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή και κάρτα διαπίστευσης κολυμβητή/κολυμβήτριας. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνουν όλα τα απαιτούμενα από την σχολική μονάδα έντυπα για τη συμμετοχή τους

Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) για την Α’ Φάση και για κάθε αγώνισμα μέχρι την Τετάρτη 6 Απριλίου και ώρα 14:00 μ.μ. στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και Δυτικής Θεσσαλονίκης υπόψη Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.Σ.Χ.Α.) αντίστοιχα, με κοινοποίηση στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ